Quick quit Skip to content

Praktisk rättsguide för våldsoffer

Vem som helst kan falla offer för brott oberoende av ålder, kön, nationalitet eller social ställning. Att falla offer för brott beror inte på om man är stark eller svag. Upplevelsen kan vara chockerande för brottsoffret och orsaka starka känslor samt ångestfylld ovisshet.

Brottsoffrens ställning i Finland är internationellt sett relativt god men ändå är offren fortfarande väldigt omedvetna om sina rättigheter och det är inte säkert att de kan ställa nödvändiga frågor för att få information. Offret vet inte ens alltid vad man borde veta. Lagböckernas paragrafdjungel är ofta svårtolkad för den oinvigde. Missförstånd och okunskap kan leda till betydande rättsförluster. Ett offer i kris har inte den bästa förmågan att tillägna sig erbjuden information men ska ändå klara av att sköta om de praktiska arrangemangen i tid och få svar på frågor gällande brottsprocessen.

Guiden presenterar inte omfattande alla åtgärder gällande brottmål och det är endast de mest väsentliga delarna av lagstiftningen gällande våldsoffrets ställning som behandlas i guiden. Dess syfte är att personligt och muntligt stöda den givna informationen men den ersätter inte den detaljerade juridiska rådgivningen som professionella ger.

Guiden beskriver hur man gör en brottsanmälan, polisens förundersökning, åklagarens åtalsprövning, medling i brott- och tvistemål, tingsrättens åtgärder, den egentliga domstolsbehandlingen och rättelseyrkan. Dessutom belyser guiden offrets rätt till skadestånd och möjlighet till juridisk hjälp i brottmål. Våldsoffer kan även råka ut för trakasserier eller hot. Därför tar man även upp besöksförbud och hur man ansöker om det. I slutet av guiden berättar man om typiska följder för våldsoffer och vad personen som hjälper ska ta i beaktande. Dessutom presenteras Brottsofferjourens tjänster i huvuddrag, de mest centrala webbadresserna för ytterligare juridisk information och terminologin inom brottsprocessen.

Praktisk rättsguide för våldsoffer
på svenska | suomeksi