Quick quit Skip to content

Kontaktuppgifter

Hjälpande telefon 116 006 jour på svenska mån–fre kl. 12–14 och jour på finska mån–tors kl. 9–18 och fre kl. 9–16.

Juridisk rådgivning 0800 161 177 mån–tors kl. 17–19 (endast på finska)

Sök det närmaste servicestället för din kommun i de regionala kontaktuppgifterna. Om du vill ha betjäning på plats vid ditt närmaste serviceställe, bör tid bokas på förhand.

Lämna en kontaktbegäran

Kontaktuppgifter till svenskspråkig personal:

Ni kan ta kontakt med någon av följande personer oberoende av hemort.
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)riku.fi.