Skip to content

Kontaktuppgifter

Hjälpande telefon 116 006 jour på svenska mån-fre kl. 12–14 och jour på finska mån–fre kl. 9–20.

Juridisk rådgivning 0800 161 177 mån–tors kl. 17–19 (endast på finska)

Kundtjänst under kontorstid på de regionala serviceställena från måndag till fredag.
(Sök det närmaste servicestället för din kommun i de regionala kontaktuppgifterna)

Lämna en kontaktbegäran

Kontaktuppgifter till svenskspråkig personal:

Ni kan ta kontakt med någon av följande personer oberoende av hemort.
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)riku.fi.

  • Janiina Mieronkoski, servicestället i västra Nyland, 040 351 8500
  • Marja Lönnroth-Olin, projektarbete i Vanda, 040 5694 648
  • Tuula Kiviniemi, servicestället i Borgåregion, 040 652 8341
  • Nathalie Wingren, servicestället i Vasaregionen, 044 0371050
  • Annina Pelli, servicestället på Åland, 045 734 55777