Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Ge respons om Brottsofferjourens (RIKU) verksamhet

Din respons är viktig för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi tar gärna emot respons om RIKUs verksamhet, tjänster och vår webbplats.

Genom att fylla i responsblanketten hjälper du oss att utveckla våra tjänster så att det bättre än förut motsvarar behoven hos brottsoffer, deras närmaste och vittnen i brottsärenden.

Responsblankett för RIKUs kunder

Responsblankett för RIKUs samarbetspartner