Quick quit Skip to content

Digitalt våld och förföljelse

 

Med digitalt våld avses fenomen där någon trakasseras, kontrolleras, övervakas eller förföljs med hjälp av teknik. Tekniken som används kan till exempel vara smarttelefoner, datorer, sociala medieplattformar och snabbmeddelandetjänster, e-post, lokaliseringsenheter eller internetuppkopplad hemelektronik.

Våld kan även yttra sig som försök att begränsa en annan persons användning av teknik. Digitalt våld förekommer ofta som en form av våld i nära relationer där gärningsmannen är offrets partner, tidigare partner eller en annan familjemedlem.

Digitalt våld har som sådant inte skrivits in i strafflagen. Många gärningar inom digitalt våld kan dock uppfylla rekvisitet för något brott. Brottsrubriceringen kan till exempel vara förföljelse, olovlig avlyssning eller identitetsstöld.

 

Rekvisitet för digitalt våld kan till exempel vara att personen:

 • hotar eller upprepade gånger avsiktligt kränker dig i samtal eller meddelanden
 • kontinuerligt ringer eller skickar meddelanden till dig och blir arg om du inte svarar genast
 • kräver att du bevisar med foton eller videosamtal att du är där du säger att du är
 • kräver att få eller snokar i smyg efter dina inloggningsuppgifter till social media, e-posten eller andra elektroniska tjänster för att följa dina aktiviteter i dessa eller utge sig för att vara du
 • kontrollerar din telefon utan lov eller kräver att du visar dina meddelanden eller samtal
 • kontrollerar din användning av sociala medier, som t.ex. hurudant innehåll du får publicera eller vem du får vara vän med eller följa
 • sprider eller hotar att sprida intima bilder eller videomaterial på dig
 • fotar eller avlyssnar dig i smyg med hjälp av olika enheter
 • spårar var du befinner dig med hjälp av lokaliseringsuppgifter eller annan positioneringsutrustning på din enhet
 • följer dina aktiviteter med hjälp av spionprogram som installerats på din smarttelefon, dator eller annan enhet du använder

 

Så här kan du skydda dig från digitalt våld eller förföljelse:

 • Kontrollera integritetsinställningarna på dina sociala mediekonton. All information ska inte delas offentligt.
 • Ge inte dina inloggningsuppgifter eller lösenord till någon. Spara inte dina inloggningsuppgifter på enheter som du använder tillsammans med någon annan.
 • Ta kontroll över datasäkerheten. Lär dig hur du skyddar ditt konto och din enhet från intrång och spionprogram. Bra grundläggande information får du till exempel från Yles Digiträning-tjänst
 • Skydda ditt konto och din enhet med ett starkt lösenord. Använd inte samma lösenord i flera tjänster. Aktivera tvåstegsverifiering om det är möjligt.
 • Aktivera inloggningsaviseringar i alla tjänster där det är möjligt som visar om någon loggat in på ditt konto från en ny enhet.
 • Var särskilt försiktig som du får enheter som present av en eventuell våldsgärningsman eller om denne har tillgång till din enhet. Olika spionprogram kan installeras på enheterna.

 

Om du misstänker att du utsatts för digitalt våld eller förföljelse

 • Ta kontakt med professionella inom våldsarbete för att kartlägga din situation. Till exempel Brottsofferjouren, Kvinnolinjens Turv@verkko-tjänster och stödcentret Tukikeskus Varjo erbjuder avgiftsfri hjälp. Gör vid behov en brottsanmälan till polisen.
 • Om du märker eller misstänker att ett spionprogram installerats på din enhet ska du inte radera det själv utan tillåtelse av polisen för att inte förstöra viktigt bevismaterial. Du kan skaffa en separat säker enhet med t.ex. prepaid-abonnemang för att sköta viktiga ärenden.
 • Spara mottagna meddelanden och samtalsregister. Ta vid behov skärmdumpar.

 

Källor och ytterligare uppgifter: Hakkarainen, Louna: Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen och Nyman, Linus & Kankaala, Laura: Mitä tehdä, jos ex-kumppanisi vainoaa sinua teknologian avulla (även på engelska)

 

Läs mer