Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Egendomsbrott är ett brott som riktas mot egendom

Rån

Det är frågan om rån när gärningsmannen genom våld eller hot om våld olovligen tillägnar sig eller olovligen tar i bruk någon annans lösa egendom. Det är frågan om grovt rån till exempel när skjut- eller eggvapen har använts. Om brottet riktas mot till exempel en buss- eller taxichaufför, som inte på grund av sin ställning kan försvara sig själv, är det frågan om grovt rån. Även rånförsök är straffbart.

Skadegörelse

Det är frågan om skadegörelse om man förstör eller skadar en annans egendom. Det är frågan om grov skadegörelse om man vållar synnerligen kännbar skada.

Stöld

Det är frågan om stöld om man stjäl en annans egendom. Det är frågan om grov stöld om den stulna egendomen är synnerligen värdefull, om offret åsamkas synnerligen kännbar skada, om gärningsmannen utnyttjar offrets hjälplöshet eller nöd, är försedd med skjutvapen eller annat farligt hjälpmedel eller om gärningsmannen bryter sig in i an annans bostad.

Snatteri

Det är frågan om snatteri om den tillgripna egendomens värde eller brottet som helhet är ringa.

Förskingring

Förskingring är en gärning, där gärningsmannen tillägnar sig penningmedel eller annan lös egendom som han har i sin besittning. Det är frågan om lindrig förskingring om den tillgripna egendomen inte är särskilt värdefull eller om gärningen som helhet bedöms som ringa. Det är frågan om grov förskingring om föremål för brottet är synnerligen värdefull egendom eller penningmedel till ett stort belopp, om offret, med beaktande av hans eller hennes förhållande, åsamkas synnerligen kännbar skada eller om gärningsmannen utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning.

Bedrägeri

Bedrägeribrott är väldigt ofta kopplade till användning av betalningsmedel. Bedrägerier på nätet kan till exempel vara försäljning av varor som inte finns eller varor som inte levereras och utskick av bluffmeddelanden i syfte att få tillgång till nätbankskoder eller lösenord. Antalet bedrägeribrott har nästan fördubblats under 2000-talet och det är människor i alla åldrar som faller offer för bedrägerierna.

Läs mer