Quick quit Skip to content

Investeringsbedrägerier

I investeringsbedrägerier luras offret att investera pengar i till exempel aktier, kryptovaluta eller alternativa energiformer. Antalet investeringsbedrägerier ökar och det är oftast fråga om professionell internationell brottslighet. I värsta fall förlorar offren miljontals euro i investeringsbedrägerierna.

På den här sidan hittar du information om investeringsbedrägerier, direktiv för offer till investeringsbedrägerier och information hjälpande instanser.

Så identifierar du ett investeringsbedrägeri

Det bästa sättet att skydda sig från och förhindra att falla offer för investeringsbedrägerier är att identifiera de så kallade varningssignalerna på webbsidor och i reklam, i transaktionerna på bankkontot eller i beteendet hos ”investeringsrådgivaren” som tagit kontakt.

Kännetecken för investeringsbedrägerier

 • Investeringen låter alltför bra för att vara sann.
 • Beslutet påskyndas eller pressas fram.
 • ”Endast för dig”, ”begränsad möjlighet”. Det fantastiska investeringsobjektet erbjuds bara till en väldigt begränsad grupp. Fundera varför just du har valts för att få ta del av de förträffliga investeringstipsen.
 • Samtalet eller e-posten kommer från utlandet och från en instans som är okänd sedan tidigare. Ärendet sköts vanligtvis på engelska.
 • Tjänsteleverantören har inte tillstånd. Detta är kanske det säkraste tecknet på bedrägeri. För att erbjuda investeringstjänster i Finland behövs antingen tillstånd från Finansinspektionen eller tillstånd från ett annat land och en anmälan från Finansinspektionen om tillhandahållande av investeringstjänster i Finland. Alla tjänsteleverantörer med tillstånd i Finland finns i registret över företag under tillsyn på Finansinspektionens webbsida. Kom dock ihåg att nya aktörer dyker upp så snabbt så alla hittas inte i tid på Finansinspektionens listor. Finansinspektionen

Var särskilt uppmärksam om du ombeds lämna följande uppgifter

 • nätbanksuppgifter eller kreditkortsuppgifter
 • inloggningsuppgifter till din virtuella plånbok
 • personuppgifter
 • lösenord

Uppgifterna ovan ska aldrig lämnas ut till andra. Utöver investeringsbedrägeri kan fiske av sådana uppgifter till exempel vara kopplat till identitetsstölder eller penningtvätt.
Identitetsstöld Cyberkriminalitet kommer i många olika former

Det är med största sannolikhet ett pågående investeringsbedrägeri om…

 • någon annan gör ovanliga uttag från kontot
 • vinsterna från investeringarna inte kommer in som pengar på kontot
 • investeringsrådgivaren är aggressiv och pressar dig att göra investeringar.

Misstänker du att du fallit offer för investeringsbedrägeri?

 1. Ta genast kontakt med banken

Berätta för banken vad som hänt och gör en begäran om återbetalning över de förlorade pengarna.  Det är viktigt att agera snabbt.

 1. Gör en brottsanmälan till polisen: Polisen

Skydd av personuppgifter efter brott

Det är väldigt viktigt att skydda personuppgifterna efter ett brott.

1. Skydda dina kredituppgifter med frivilligt kreditförbud

Kreditförbud är en avgiftsbelagd tjänst som erbjuds av Asiakastieto och Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode). Det lönar sig att ansöka om kreditförbud till båda företagen för att få ett täckande skydd.

Då du gör ett frivilligt kreditförbud är det svårare att ta ett kreditkort eller banklån eller att köpa på avbetalning med dina personuppgifter. Detta försvårar missbruk av dina uppgifter. Du kan dock själv ta lån genom att visa intyg över kreditförbudet. Förbudet är i kraft i två år men det kan även avbrytas tidigare.

Om du inte har råd att betala kreditförbudet kan du utreda dina möjligheter till utkomststöd.

2. Förhindra flyttanmälan

Be om blankettspärr för flyttanmälan till Posti eller be om flyttskydd av Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om dina personuppgifter har blivit stulna säkerställer blankettspärren att ingen kan göra en flyttanmälan i pappersformat i ditt namn. Flyttanmälan kan då fortsättningsvis göras på nätet genom identifiering med nätbankskoderna.

Flyttskyddet å sin sida förhindrar helt all form av adressändring eller avbrott i utdelningen.

Anvisningar på Suomi.fi-sidan

3. Ansök om förbud om utlämnande av uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Då du förbjuder utlämnande av dina kontaktuppgifter från olika register kan inte utomstående få uppgifter om dig från adress- och kontaktinformationstjänsterna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

4. Registreringsförbud till Patent- och registerstyrelsen

Då du har registreringsförbud kan dina uppgifter inte ändras och ditt namn kan inte anges som ansvarsperson för ett företag eller samfund i handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret utan separat samtycke från dig. Patent- och registerstyrelsen

Alla nödvändiga förbud och deras effekter finns sammanställda även på Suomi.fi-sidan.

Om du befinner dig i ekonomisk kris

Om du har skulder till följd av bedrägeriet och behöver hjälp med att hantera ekonomin ska du fundera på att ansöka om skuldsanering. Ta kontakt med ekonomi- och skuldrådgivarna i din egen kommun eller med Garantistiftelsen. Båda tjänsterna är avgiftsfria.

Ekonomi- och skuldrådgivningGarantistiftelsen


Så sker ett investeringsbedrägeri

I dag sker investeringsbedrägerier vanligtvis utgående från en betald annons som publicerats i sociala medier eller i en sökmotor.  I sådana annonser utlovas vanligtvis guld och gröna skogar: unika investeringsmöjligheter och möjlighet till stor avkastning snabbt.

I reklamen betonas ofta att det är brådskande. Man låter investeraren tro att hen måste agera omedelbart för att den unika möjligheten inte ska gå förlorad. Målet är att personen som sett annonsen ska agera ogenomtänkt och inte stanna upp och fundera över om till exempel den annonserande aktören verkar pålitlig eller om webbsidan som användaren hänvisas till från annonsen är informationssäker.

Offret manipuleras till att lämna sina pengar

Stora summor pengar är i omlopp i bedrägerierna och gärningsmännen använder effektiva metoder för att manipulera offret. Diskussionen har ömsom en övertalande och ömsom en påtryckande ton. Webbsidorna relaterade till bedrägeriet ser trovärdiga ut och det kan vara svårt att upptäcka bedrägeriet.

Oftast lockar brottslingen offret att investera pengar i till exempel den virtuella Bitcoin-valutan men gör dock nödvändigtvis ingen faktisk investering utan tar bara pengarna eller behåller åtminstone kontorättigheterna till den virtuella valutaplånboken själv. Investeringsbedrägerier innefattar i huvudsak att brottslingen får tag på offrets nätbankskoder eller kreditkortsuppgifter varmed hen får åtkomsträttigheter till kontot för att ”investera” offrets pengar för dennes räkning.

Läs även (på finska): Virtuaalivarkaat ja vorot webissä – onko mitään tehtävissä?

Vem som helst kan falla offer för bedrägeri

Det är lätt att tilltala en människa via känslor eller behov vid rätt ögonblick. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att offret är särskilt godtroget. Bedragare är experter på bedrägerier och manipulation och de finslipar sina färdigheter hela tiden.

Diskussionerna på nätet är ofta väldigt förtroliga och bedragaren verkar väldigt intresserad av just dig och din möjlighet att blir rik. Bedragaren är hjälpsam och berättar många framgångshistorier.

Det är vanligt att först investera små summor vilket får det att se ut som att man fått avkastning på investeringen. Därefter kan man uppmuntras till en unik möjlighet att investera större summor som även ger betydligt större avkastningar. En känsla av brådska skapas varmed omdömesförmågan kan brista och då man en gång har investerat eller skickat pengar någonstans är tröskeln lägre i framtiden.

Många kan drömma om att snabbt bli rika eller få ekonomin i skick. Ibland kan man bli beroende av möjligheten om en verklig jättepott.

Många skäms över att ha blivit bedragna

Det är vanligt att offret skäms över att ha blivit bedraget. Den starka känslan av skam kan förhindra offret från att agera för att utreda brottet. Närstående kan redan tidigare ha varnat offret vilket kan öka skammen ytterligare.

Offret kan fastna i skamkänslorna med nedsatt funktionsförmåga som följd. Andra följder kan vara hälsomässiga problem, såsom sömnlöshet, rytmstörningar, depression, drogmissbruk och till och med självdestruktiva tankar.

Skamkänslorna kan underlättas genom att tala med en yrkesperson. Närstående kan också vara till stort stöd. Med en närstående eller en yrkesperson kan man fundera över olika möjligheter att klara situationen. Brottsofferjourens tjänster är även avsedda för offer för investeringsbedrägerier eller offrens närstående.

Hjälpande instanser

Brottsofferärenden

Samtalshjälp och psykiskt stöd

Ekonomiska frågor


Minneslista för närstående till offer för investeringsbedrägeri

 • Bearbeta inte offrets skam eller försök inte rädda offret för mycket – du är ingen terapeut
 • Ta hand om ditt eget välmående och se upp så du inte tröttar ut dig själv
 • Uppmuntra offret att prata om det som hänt och om sina känslor med en yrkesperson
 • Förstärk de saker som verkar hjälpa offret
 • Påminn dig själv om det som är positivt i ert förhållande även om saker och ting ser dystra ut.

Ett fenomen som ständigt utvecklas

Ovannämnda är endast några exempel på typiska sätt att genomföra ett investeringsbedrägeri. Det är bra att komma ihåg att det finns otaliga sätt att utföra investeringsbedrägerier och de utvecklas ständigt. Gamla bedrägerisätt ersätts hela tiden med nya.

– Det har länge funnits en trend där människor lockas att investera i virtuella valutor genom dejtingtjänster såsom Tinder och förlorar sina pengar på så sätt. Det börjar alltså som ett sökande efter kärlek men pengarna försvinner via ett investeringsbedrägeri, säger Marko Erämaa från Centralkriminalpolisens underrättelseavdelning. Läs även: Romansbedrägerier på nätet

Investeringsbedrägerier i siffror

Enligt centralkriminalpolisen gjordes år 2021 kring 530 brottsanmälningar till polisen om olika investeringsbedrägerier. Av dessa fall var 90 procent redan utförda handlingar. Alla offer för investeringsbedrägerier gör inte en brottsanmälan.

Av de som gjorde en brottsanmälan förlorade knappa 500 personer pengar till följd av brottet. Totalt stals kring 17,2 miljoner euro från offrens konton i investeringsbedrägerier år 2021. Den största summan som stals från en enskild person var kring 1,4 miljoner euro år 2021.

Polisen har inga exakta uppgifter om hur många av brottsoffren som fick sina pengar tillbaka. Processen kan pågå väldigt länge för att få ens en del av offrets pengar tillbaka.

År 2021 var 70 procent av offren för investeringsbedrägerier män. Även om den allmänna uppfattningen är att ett typiskt offer för investeringsbedrägerier är äldre personer med svaga informationstekniska färdigheter är kring 40 procent av offren 30–50-åringar.

Läs mer

Bedrägerier
Åtgärder för att reda ut nätbedrägerier
Verkon petkuttajat löytävät helposti uhrin heikot kohdat (på finska)
Egendomsbrott

Annanstans på nätet

Blev du bedragen? | Polisen
Huijarit kuriin!-projektet | Konsumentförbundet
Mina personuppgifter har stulits eller läckt ut | Suomi.fi
Tukinet