Quick quit Skip to content

Riktade trakasserier är systematiska trakasserier vars syfte är att tysta offret

Med riktade trakasserier avses systematiska trakasserier vars syfte är att tysta offret och påverka offrets samhälleliga eller professionella verksamhet. Detta eftersträvas bland annat genom hot, trakasserier, svartmålning och spridning av offrets privata angelägenheter till offentligheten – syftet är att sätta offret i dåligt ljus i allmänhetens ögon.

I riktade trakasserier hetsas människor att angripa en individ men målet är att påverka verksamheten i organisationen bakom offret eller något mer omfattande samhällsmål. De riktade trakasserierna och rädslan för dessa kan begränsa människors vilja och mod att uttrycka sig själva och stör därför den offentliga diskussionens atmosfär och skadar rättsstaten.

Riktade trakasserier omfattar vanligtvis rekvisitfaktorer för olika brott men enskilda gärningar kan vara så små att de inte uppfyller rekvisit för brott. Fenomenet ska dock bedömas som helhet för att dess totala effekt ska kunna identifieras.

De senaste åren har till exempel tjänstemän, journalister, medborgaraktivister, poliser, åklagare, domare och politiker utsatts för riktade trakasserier.

I praktiken innebär riktade trakasserier ofta att personen får hatmejl eller att personen svartmålas för dennes arbetsgivare eller samarbetspartner. Personens privata uppgifter och fotografier kan publiceras i sociala medier vilket kränker offrets integritet.

Riktade trakasserier är ett komplicerat och svårdefinierat fenomen varför personen som fallit offer för riktade trakasserier inte nödvändigtvis minns eller kan sammankoppla allt till en början. Offret behöver stöd av till exempel sin arbetsgivare och vara medveten om att hen inte står ensam med problemet.

Du kan läsa mer om riktade trakasserier som fenomen, dess definition och åtgärder mot riktade trakasserier i arbetsgruppsrapporten Effektivisering av åtgärderna mot riktade trakasserier.

Var får man hjälp?

Ta kontakt med Brottsofferjouren om du misstänker att du blivit utsatt för riktade trakasserier och behöver praktiska råd och mentalt stöd.

Brottsofferjouren 116 006: På finska må-to kl. 9-18 och fre 9-16 samt på svenska mån-fre kl. 12–14

Juridisk telefonrådgivning 0800 161 177: Mån-tor kl. 17-19

RIKUchat: Må-to kl. 9-18 och fre 9-16

Stödperson från servicestället

Som källa har bland annat Pekka Parviainens lärdomsprov “Maalittamisen tunnistaminen – Ilmiön selkeämpi määritteleminen Rikosuhripäivystyksen päivittäisen työn tueksi”.

Läs mera