Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Ett offer för människohandel kan vara vem som helst

Det finns många olika typer av människohandel. Det som alla dess former har gemensamt är att offret har satts i en sådan ställning att han eller hon av något skäl inte är fri att bestämma över sina egna gärningar. Du kan ställas i en sådan situation genom att någon utnyttjar din utmanande livssituation, utpressar dig, hotar dig eller dina närmaste, utnyttjar ditt substansberoende eller en annan sjukdom som du lider av, eller får dig rädd till exempel för utvisning eller utskämning.

Om du misstänker människohandel men inte är säker på om dess kriterier fylls, kontakta alltid en instans som arbetar med offer för människohandel. Hos organisationer som t.ex. Brottsofferjouren kan du få hjälp också anonymt. Också till exempel det statliga hjälpsystemet för människohandelsoffer kan konsulteras anonymt till en början.


Om videon inte visas, se den här.

Hur kan människohandel se ut?

En person som blivit offer för människohandel kan vara finsk eller utlänning. Situationen är ofta inte lätt att upptäcka utifrån.

Olika former av människohandel förekommer också i Finland. Olika former som finns är till exempel:

  • Exploatering av arbetskraft: offret har ställts i en situation där han eller hon är tvungen att jobba med sämre arbetsvillkor än vilka hen har rätt till i lagen och det relevanta kollektivavtalet.
  • Sexuellt utnyttjande: offret kan pressas till att sälja sex eller utsättas för ett annat slags sexuellt utnyttjande.
  • Tvång till brottsliget: offret är tvunget att begå brott – till exempel stölder eller narkotikabrott. I ett sådant här fall borde offret inte straffas för de brott som hen tvingats begå.
  • Tvångsäktenskap och människohandel i förhållandekontext:  personen har antingen från början tvingats in i förhållandet, som kan innehålla olika typer av våld, eller så har hen till en början gått med på förhållandet men sedan hamnat i en situation som är svår att komma ut ur.
  • Andra former: människohandel omfattar alla sådana situationer där ett offer har ställts i förhållanden som kränker människovärdet. Om du misstänker detta, kontakta en expertinstans för att tillsammans fundera på om det skulle kunna handla om människohandel.

Vad gör jag om jag misstänker att jag själv eller ennen annan person kan vara offer för människohandel?

Kontalta snarast till exempel Brottsofferjourens personal som ansvarar för hjälp till offer för människohandel eller ditt närmaste serviceställe. Du kan också skriva epost till help@riku.fi

Du kan också kontakta andra specialiserade organisationer som hjälper offer för människohandel eller hjälpsystemet för människohandelsoffer, som är en statlig myndighet.

Kom ihåg att ett offer för människohandel har rätt till hjälp också trots att utnyttjandet redan slutat eller har hänt utanför Finland. Beakta också att offrets barn ofta lätt blir offer för exploatering eller våld.

Om offret är en myndig person, be alltid om lov innan du kontaktar någon utanför din egen enhet.

Ta kontakt

  • Per e-post: help@riku.fi
  • Per telefon, vardagar kl. 13-16 (även textmeddelanden eller WhatsApp): 040 632 9293

Läs mera