Quick quit Skip to content

Mobbning på sociala medier – Information och direktiv till offer

Mobbning på sociala medier avser mobbning och trakasserier på sociala medier. Detta förekommer som till exempel kränkande meddelanden eller kommentarer, hot, kränkning av integriteten eller spridning av bilder eller uppgifter utan tillstånd.

Mobbning på sociala medier kan vara sporadisk eller fortgående och allvarligt inverka på offrets liv. Mobbning på sociala medier kan i vissa fall uppfylla rekvisitet för brott.

Direktiv för offer för mobbning på sociala medier 

 1. Ta skärmdumpar som bevis

Spara meddelanden, bilder och andra uppgifter relaterade till mobbningen så du vid behov kan lägga fram dem som bevis om du gör en brottsanmälan.

 1. Blockera mobbaren

I de flesta tjänster på sociala medier kan du blockera användare som trakasserar dig. Blockeringen förhindrar dem från att kontakta dig via tjänsten i fråga.

 1. Underrätta tjänsteleverantören

I de flesta sociala medietjänster kan du underrätta administratören om användare som bryter mot tjänsten regler eller lagstiftning.

 1. Prata med en pålitlig vän eller professionell

Det kan vara svårt att hantera mobbning på sociala medier på egen hand. Dela din erfarenhet med en pålitlig vän som kan hjälpa dig att hantera situationen. Den Nationella kristelefonen erbjuder också avgiftsfri samtalshjälp.

 1. Kontakta Brottsofferjouren

Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och råd till alla brottsoffer. Om du misstänker att ett brott har begåtts kan du kontakta Brottsofferjouren. Du behöver inte veta om ett brott har begåtts eller vilken brottsrubricering det är fråga om. Vid behov hjälper Brottsofferjouren dig att hitta rätt instanser vart du kan vända dig vid mobbning på sociala medier.

Rättsprocessen vid mobbning på sociala medier

Anmälan till polisen

Om mobbningen på sociala medier är allvarlig och fortgående ska du göra en brottsanmälan till polisen. Polisen bedömer faller och beslutar om det finns skäl att inleda en förundersökning.

Förundersökning 

Under förundersökningen samlar polisen in bevis och förhör målsäganden, misstänkta och vittnen. Det är viktigt att du har sparat eventuella meddelanden, bilder och andra motsvarande uppgifter.

Åtalsprövning 

Åklagaren bedömer materialet som samlats in under förundersökningen och beslutar om det finns bevis för ett brott och om det finns skäl att väcka åtal. Om åtals väcks går ärendet vidare till rättegång.

Rättegång 

Under rättegången behandlar domstolen ärendet och hör parterna samt vittnena. Domstolen fattar beslut om skuld och eventuella straff eller ersättningar.

Dom och påföljder 

Om domstolen anser att gärningsmannen är skyldig till brott kan den utdöma ett straff, såsom böter eller villkorligt fängelse. Gärningsmannen kan dessutom vara tvungen att ersätta offret för skadorna.

Vad kan mobbning på sociala medier ha för brottsrubricering? 

Mobbning på sociala medier kan uppfylla rekvisitet för brott och gärningsmannen kan vara straffrättsligt ansvarig och skadeståndsansvarig för sina handlingar. Vid mobbning på sociala medier kan brottsrubriceringen till exempel vara:

 • Ärekränkning
 • Spridande av information som kränker privatlivet
 • Olaga hot
 • Olaga förföljelse
 • Identitetsstöld
 • Bedrägeri

Stöd till offer för mobbning på sociala medier 

Kom ihåg att du inte är ensam med mobbningen på sociala medier. Mobbning på sociala medier kan uppfylla rekvisit för brott. Brottsofferjouren erbjuder stöd och rådgivning för brottsoffer. Du kan kontakta Brottsofferjouren per telefon, e-post eller via webbsidorna:

Lämna kontaktbegäran
Brottsofferjouren 116 006
RIKUchat
Juridisk telefonrådgivning 0800 161 177
Personlig hjälp vid servicestället

Förebyggande av mobbning på sociala medier och säkert beteende på sociala medier 

Vid förebyggande av mobbning på sociala medier är det viktigt att ta till sig ett säkert och ansvarsfullt beteende på sociala medier. Kom ihåg att mobbning på sociala medier är allvarligt och något man måste ingripa i. Här följer några tips:

 1. Fundera över vad du delar

Fundera noggrant vilka personliga uppgifter, bilder eller videor som du delar på sociala medier. Dela endast sådant innehåll som inte kan orsaka skada för dig eller andra. Kom ihåg att du har rätt att göra eget innehåll på sociala medier utan trakasserier. Om du upplever att användningen av sociala medier är för tung så kan du även hålla små pauser i mån av möjlighet. Det kan få dig att må bättre ett tag.

 1. Sekretessinställningar

Kolla sekretessinställningarna i dina sociala medier och se till att de är på en lämplig nivå. På så sätt kan du begränsa vem som kan se dina uppgifter och ditt innehåll. Kontrollera också om din telefon delar din plats med andra användare och fundera om det är nödvändigt.

 1. Delta inte i mobbning

Delta inte i mobbing av andra eller locka med andra i mobbningen. Vi ansvarar alla för att motsätta oss mobbning och ingripa i mobbning.

 1. Hjälp mobbningsoffer

Om du ser mobbning på sociala medier ska du hjälpa offret och tala om situationen med någon. Du kan även uppmuntra offret att ta kontakt med Brottsofferjouren eller göra en brottsanmälan till polisen.

 1. Diskutera med barn och unga

Som vuxen är det viktigt att diskutera med barn och unga om mobbning på sociala medier och lära dem ett säkert beteende på sociala medier. Du föregår väl med gott exempel på sociala medier för barn och unga.

Kontakta Brottsofferjouren

Lämna kontaktbegäran
Brottsofferjouren 116 006
RIKUchat
Juridisk telefonrådgivning 0800 161 177
Personlig hjälp vid servicestället

Läs mer på nätet