Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Nätbedrägerier kan drabba vem som helst

Om du har blivit lurad är det viktigt att du är medveten om att du inte är ensam och att det finns hjälp att fås. Nästan alla som använder internet har råkat ut för nätbedrägerier. Bedrägerierna är en lukrativ verksamhet för brottslingar och metoder utvecklas professionellt och offren manipuleras skickligt.

Nätbedrägerier, dvs. digitala bedrägerier, är cyberbrottslighet och de hör till så kallade datanätsbrott. Läs mer om cyberbrottslighetens olika former.

En stor del av nätbedrägerierna kommer inte till polisens kännedom och offret söker inte hjälp. Många beskyller sig själva och skäms att de blivit lurade. Bedrägeriet kan ske så att offret inte upptäcker det i tid eller att offret nödvändigtvis inte ens identifierar det som skett som ett brott. Någon kan även förhoppningsfullt tänka efteråt att det inte varit fråga om ett bedrägeri och väntar på att händelsen ska klarna till egen fördel.

Antalet bedrägerier ökar kontinuerligt. I januari-juni 2020 mottog polisen till exempel över hundra anmälningar om enbart romansbedrägerier och den förlorade summan pengar uppgick till närmare tre miljoner euro (Yle).

Förutom förlusten av pengar åsamkas offret besvär och skada som är svår att mäta i pengar.

Bedrägeribrott på nätet utvecklas och ändrar format med tiden. Till exempel orsakade coronakrisen omfattande bedrägeriförsök från våren 2020.

En stor del av nätbedrägerierna sker utomlands och i bakgrunden finns organiserad internationell brottslighet.

Förutom förlusten av pengar åsamkas offret besvär och skada som är svår att mäta i pengar. De ekonomiska svårigheterna kan i värsta fall hänga med i flera år eller till och med hela livet. De kan störa offrets livskontroll på många olika delområden, såsom familjeliv, boende, arbetsliv, mentala hälsa, sociala liv och användning av droger. Skammen som följer efter att ha blivit bedragen kan orsaka psykisk belastning. Hatet mot gärningsmannen eller till exempel banken, kreditbolaget eller annan part kan även belasta offret. Om offrets uppgifter exempelvis hackas kan en känsla av ovisshet och rädsla kvarstå huruvida brottet kommer att upprepas.

Om du har blivit lurad

Om du har förlorat pengar, bankkoder eller andra personliga uppgifter:

Brottsofferjouren 116 006

Konsumentförbundets avgiftsfria rådgivning för personer som blivit bedragna på nätet (på finska)

Om det är fråga om en stor ekonomisk skada får man även hjälp från kommunernas skuldrådgivning och Garantistiftelsen.


Hur agera vid olika nätbedrägerier

Nätbedrägerierna kan delas in i grupper på basis av tillvägagångssätt. Störst förlust av pengar sker i placeringsbedrägerier, romans- eller kärleksbedrägerier och i beställningsfällor.

Bedrägerier i webbutiker

Bedrägerier i webbutiker sker antingen i en webbutik som ser normal ut, på Facebooks marknadsplats eller i annan motsvarande webbauktionsbutik där användarna säljer saker direkt till varandra. Köparen betalar en produkt på förhand men får inte produkten och säljaren svarar inte längre på kontaktförsök.

Om du har betalat produkten men misstänker att du fallit offer för webbhandelsbedrägeri:

Läs mer


Placeringsbedrägerier

I placeringsbedrägerier luras offret att placera pengar i till exempel aktier, kryptovaluta eller alternativa energiformer. Antalet placeringsbedrägerier har ökat avsevärt de senaste åren och det är oftast fråga om professionell internationell brottslighet.

Hur känner man igen placeringsbedrägeri:

 • Vanligtvis kontaktas offret utan att ha bett om det och snabb och säker avkastning utlovas
 • Offret pressas till snabba beslut
 • Erbjudandet är personligt och får således inte delas med andra.

Stora summor pengar är i omlopp i bedrägerierna och gärningsmännen använder effektiva metoder för att manipulera offret. Förutom e-meddelanden kan de även ringa och diskutera på engelska med växelvis övertalande och pressande ton. Webbsidorna relaterade till bedrägerierna ser trovärdiga ut och det är svårt att upptäcka bedrägeriet.

Om du misstänker att du fallit offer för placeringsbedrägeri:

 • Kontakta polisen
 • Kontakta kundtjänsten i din bank

Läs mer


Romansbedrägerier

I romansbedrägerier luras offren på pengar i skuggan av en relation. Vanligtvis inleds kontakten i sociala medier eller på dejtingsidor och bedragaren bygger upp en dröm om en gemensam framtid för offren. Ofta redan efter några veckor av kommunikation ber bedragaren om pengar men ibland framförs begäran först efter flera månader. Ofta är svepskälet en nödsituation.

Om du misstänker att du blir bedragen:

Läs mer


Identitetsstölder

I identitetstölder uppträder man med någon annans identitet. Brottets gärningsman vilseleder en tredje part genom att använda någon annans personliga personuppgifter, inloggningsuppgifter eller annan motsvarande information som identifierar personen. Detta kan till exempel innebära att uppträda som en annan person i sociala medier, upprätta delbetalningsköp eller webbhandel- eller tidningsbeställning i en annan människas namn.

Gör så här om du fallit offer för identitetsstöld
Hur kan jag skydda mig från identitetsstöld

7 tecken på att du fallit offer för identitetsstöld

Om du lägger märke till något av följande tecken lönar det sig att agera snabbt för att stoppa identitetsstölden:

 1. Du får en faktura eller ett indrivningsbrev för en tjänst eller produkt som du själv inte har skaffat
 2. Du får ett meddelande (textmeddelande, samtal, e-post eller brev) om en tjänst du inte har beställt
 3. En summa som du inte känner igen har dragits av från ditt konto
 4. Du får kreditansökningsformulär som du inte bett om
 5. Din låneansökan godkänns inte trots att dina kredituppgifter är i skick
 6. Du får inte längre brev från din nuvarande tjänsteproducent, till exempel från din telefonoperatör eller tidningsbeställning. Du kanske också får meddelande om dina ändrade adressuppgifter.
 7. Du får meddelande om förfrågan om dina kredituppgifter trots att du själv inte gjort anskaffningar

Om du lägger märke till något av dessa tecken lönar det sig att snabbt kontakta fakturans avsändare och polisen. Det lönar sig dessutom att anmäla sig själv i kreditförbud som effektivt förhindrar att olovliga anskaffningar görs i ditt namn. Källa: Asiakastieto: 7 tecken på att du fallit offer för identitetsstöld (på finska)

Läs mer


Phishing

Genom phishingmeddelanden försöker man lura mottagaren på bankkoder, kreditkortsuppgifter, användarnamn och andra personliga uppgifter. Meddelandet som skickas via e-post eller textmeddelande kan se trovärdigt ut och dess avsändare verkar vara till exempel en bank eller en telefonoperatör. Phishing utförs även i telefon. Bedragaren kan försöka installera ett fjärrskrivbordsprogram på offrets dator som används för att exempelvis utpressa offret.

Gör så här om du blir lurad:

 • Byt lösenord och ta i bruk en tvåstegsverifiering. Det innebär att förutom användarnamn och lösenord krävs även bekräftelse via textmeddelande för inloggning.
 • Om du förlorade dina bankkoder ska du kontakta banken
 • Kontakta polisen
 • Radera eventuella fjärrskrivbordsprogram från din dator som bedragaren installerat.

Läs mer

Så här känner du igen nätbedrägeri och undviker det
Dataombudsmannen: Phishing omfattas av kränkning av dataskyddet (på finska)
Elisa: Bedrägeriförsök och phishing (på finska)


Dataintrång

Vid dataintrång förbigås vanligtvis ett företags eller annan organisations säkerhetssystem och brottslingen får tillgång till sekretessbelagd information. På så sätt kan en vanlig användares inloggningsuppgifter eller personuppgifter läcka till brottslingen trots att användaren själv inte har gett sina uppgifter till brottslingen.

Dataintrång kan försöka undvikas genom att endast använda tillförlitliga företags tjänster men stora internationella företagssystem har även hackats.

Om dina uppgifter läcker ut i dataintrång i ett företag:

Läs mer