Quick quit Skip to content

Cyberbrottslighetens många olika former

Med cyberbrottslighet, dvs. databrottslighet, avses brott som sker i datanät eller som utnyttjar datanät. Internets och övriga digitala nätverks roll betonas i arbetslivet och på fritiden, samtidigt är en allt större del av brottsligheten någon form av cyberbrottslighet.

Så gott som alla finländare har stött på cyberbrottslighet i någon form, till exempel i form av phishing eller näthandelsbedrägerier. Hjälp erbjuds till exempel av:

Cyberbrottslighet delas ofta in i två kategorier:

 1. Brott som riktar sig mot datateknik och datanät
 2. Brott som begås genom användning av datateknik och datanät. Brotten riktas inte mot datanätet men datanätet möjliggör brottet.

Indelningen av cyberbrottslighet

En stor del av cyberbrottsligheten är så kallad traditionell brottslighet såsom bedrägerier, narkotikabrottslighet och penningtvätt men datanätet medför nya tillvägagångssätt för att begå brotten.

Cyberbrottslighet kan indelas till exempel så här:

Datanätsbrott som riktas mot datateknik och datanät

 • Dataintrång
 • Kapning av uppgifter med hjälp av skadliga program
 • Nätangrepp, såsom överbelastningsangrepp
 • osv.

Brott som sker med hjälp av datateknik och datanät

 • Bedrägerier
  • Romansbedrägerier
  • Webbhandelsbedrägerier
  • Betalningsmedelsbedrägerier
  • Nigeriabrev
  • Fenomenet med falska poliser
  • Semesteraktiebedrägerier
  • Anbudsbrev som utformats som fakturor
  • osv.

Eftersom internet och andra digitala nätverk fungerar oberoende av dess fysiska placering är cyberbrottsligheten ofta av internationell karaktär. Gärningsmannen och offret kan således befinna sig i olika länder. Därför kommer en betydande del av cyberbrotten aldrig till polisens kännedom. En stor del av cyberbrottsligheten förblir ouppklarad och många offer låter bli att söka hjälp.

Läs mer