Quick quit Skip to content

Så här känner du igen nätbedrägeri och undviker det

Om något verkar vara för bra för att vara sant på internet så är det vanligtvis inte sant.

Med hjälp av dessa anvisningar kan du undvika nätbedrägerier.

Fatta inte brådskande beslut

  • Var väldigt skeptisk om snabba placeringar eller köpbeslut krävs.
  • Om du överraskande får ett meddelande ska du fundera en stund innan du reagerar på det – till exempel öppnar länken i meddelandet eller laddar ner bilagan på din enhet.
  • Om situationen känns påtryckande ska du söka hjälp från en utomstående part som du sedan tidigare vet att är pålitlig.

Använd kända pålitliga webbutiker eller kolla upp tillförlitligheten på förhand. Konsumentförbundet: Webbutik (på finska)

Lita inte på informationen som e-postmeddelandets eller textmeddelandets avsändare ger eftersom de är lätta att förfalska.

Ge aldrig dina bankkoder till någon annan eftersom de endast används för att logga in i nätbanken. Banken frågar aldrig efter dessa av kunderna.

Ge inga uppgifter till dörrförsäljare eller släpp inte in någon i ditt hem som uppger sig vara polis, brandman, försäkringsgranskare eller motsvarande om du själv inte har kallat på dem. Ingen av dessa kommer överraskade hem till dig utan att meddela detta på förhand. Även då är det bra att säkerställa från ifrågavarande organisation att sådan praxis hör till deras verksamhet.

Tro inte på alla historier från nya bekantskaper.

Betala inköp på nätet med kreditkort.

  • Om din beställning inte levereras kan du be ditt kreditbolag annullera debiteringen.

Försäkra dig om att du använder krypterad anslutning i nätärenden.

  • Använd inte nätbank eller andra sidor som är känsliga med avseende på sekretessen på offentliga öppna trädlösa nätverk, såsom i tåg eller bibliotek.

Försäkra dig om att du är på rätt nätsida.

  • Kontrollera till exempel adressen noggrant i adressfältet. Se om företagets FO-nummer och trovärdiga kontaktuppgifter finns på sidan. Försäkra dig om att adressen inleds med bokstäverna https, inte bara http.
  • Bedragare kan upprätta bluffsidor som till exempel ser ut som en riktig banksida. Webbsidans adress innehåller dock ett en liten skillnad i exempelvis tecken (till exempel andelsbankken.fi)

Håll ditt lösenord i skick.

Håll program och system uppdaterade

Läs mer