Quick quit Skip to content

Skolmobbning sårar och kan påverka livet negativt ännu som vuxen

Skolmobbning kan vara att kritisera, håna, hota, tala nedsättande, isolera, uppföra sig hotfullt, skuffa, slå eller förstöra egendom. Mobbning i skolor och på fritiden är vardag för tusentals barn och unga.

Enligt vissa bedömningar utsätts cirka 15 procent av barn och unga för olika former av mobbning och våld i skolan. Att använda våld, att hota, att göra sig skyldig till ärekränkning eller att förstöra egendom är i alla sina former förbjudet i lag och kan även uppfylla kännetecknen för brott. Gärningsmannen kan därmed omfattas av brotts- och skadeersättningsansvar för sina gärningar.

Enligt Finlands lag har en person under 15 år inte straffansvar för sitt brott i rätten, men han eller hon kan vara tvungen att ersätta den orsakade skadan. Barn och unga som mobbas måste utstå spänning, rädsla och ångest varje dag. De negativa känslor som mobbning och våld orsakar kan snabbt lämna spår i barnets självkänsla och sinne. I värsta fall kan mobbning göra livet svårt ännu som vuxen. Upprepad mobbning är våld – och våld lämnar alltid spår. Våld påverkar alltid på något sätt livet för alla delaktiga parter.

Skolmobbning kan leda till straff

I strafflagen finns ingen separat term för skolmobbning, men de metoder som används är ofta likadana som vid brott. Mobbningen kan omfatta misshandel, utpressning, stöld, skadegörelse, hot om våld, frihetsberövande, tvång eller ärekränkning. Detta betyder att gärningarna kan leda till straff. Skolmobbning kan även bestå av anbart psykiskt våld, som är mycket svårt att försvara sig emot.

Läs mer

Hur ska jag göra i en skolmobbningssituation?