Quick quit Skip to content

Vad är trafikbrott? – Brott som sker i trafiken

Äventyrande av trafiksäkerheten

Det är frågan om äventyrande av trafiksäkerheten om en vägtrafikant uppsåtligen eller av ouppmärksamhet bryter mot bestämmelserna om trafiksäkerhet.  Det är frågan om grovt äventyrande av trafiksäkerheten föraren av ett motordrivet fordon uppsåtligen eller av grov ouppmärksamhet avsevärt överskrider den högsta tillåtna hastigheten, försummar av trafiksäkerheten betingad plikt att stanna eller väja. Om föraren börjar köra om när sikten är otillräcklig eller när omkörning är förbjuden är det frågan om äventyrande av trafiksäkerheten.  Denna paragraf uppfylls även om man på ett sätt som överensstämmer med andra i paragrafen nämnda sätt bryter mot trafikreglerna.

Rattfylleri

Det är frågan om rattfylleri om man kör ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol i en sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden är minst 0,5 promille eller minst 0,22 milligram i utandningsluften. Det är frågan om rattfylleri även om man kör ett motordrivet fordon efter att ha använt narkotika så, att en verksam beståndsdel i narkotikan eller en ämnesomsättningsprodukt från den finns i blodet under eller efter färden.

Grovt rattfylleri

Det är frågan om grovt rattfylleri när alkoholhalten i blodet är minst 1,2 promille eller minst 0,53 milligram alkohol per liter utandningsluft. Det är även frågan om grovt rattfylleri ifall gärningsmannens förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är kännbart nedsatt eller om gärningsmannen har intagit annat rusmedel än alkohol eller intagit sådant rusmedel och alkohol så att hans förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är kännbart nedsatt och omständigheterna är sådana att brottet är ägnat att äventyra någon annans säkerhet.