Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Våldsbrott

Lindrig misshandel

Det är frågan om lindrig misshandel om det till följd av misshandeln endast uppstår lindriga skador eller om gärningen i övrigt kan anses vara ringa.

Misshandel

Det är frågan om misshandel då man utsätter en annan person för avsiktligt fysiskt våld, skadar en annan persons hälsa, orsakar smärta, medvetslöshet eller annat motsvarande tillstånd. Försök till misshandel är en straffbar gärning.

Grov misshandel

Det är frågan om grov misshandel då man orsakar en annan person svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller situation med fara för liv, om brottet utförs på ett särskilt rått eller brutalt sätt eller om man använder skjut- eller eggvapen. Försök till grov misshandel är en straffbar gärning.