Quick quit Skip to content

Är jag tvungen att konfrontera gärningsmannen vid rättegången?

I regel möts parterna i brottet vid en rättegång. I de flesta rättshus finns väktare och vid ingången kontrolleras att ingen har några skadliga föremål med sig.

Även om man har tagit hand om den fysiska säkerheten kan det ibland kännas ångestfyllt att vara tvungen att möta gärningsmannen. I sådana fall kan man förhandla om möjligheten att ordna rättegången så, att man kan undvika att offret och den åtalade möts.

Offret kan till exempel höras så att den åtalade förs ut från rättegångssalen under förhöret. I detta fall finns den åtalade i ett annat rum där han eller hon kan höra offrets berättelse men inte kan se henne eller honom. I vissa rättegångssalar används flyttbara skärmar för att förhindra ögonkontakt mellan den åtalade och offret. I modernare rättegångssalar finns endast s.k. vittnesbås, där offret kan sitta bakom spegelglas vilket betyder att den åtalade inte kan se henne eller honom. I vissa sällsynta fall kan det vara möjligt att höra offret eller vittnet endast via en videolänk varvid han eller hon inte alls behöver komma till rättssalen.

Det lönar sig att i god tid lägga fram dessa önskemål för tingsrätten, antingen via det egna rättsbiträdet eller med RIKUs stöd. Offret kan till exempel be en stödperson från RIKU med till rättegången.