Quick quit Skip to content

Har jag rätt till en tolk?

Alla har rätt att använda sitt modersmål när man utför ärenden med myndigheterna. Till exempel vid ett polisförhör och en rättegång har alla rätt att bli hörda på sitt modersmål. Att skaffa tolk till en kund är myndighetens ansvar, men man bör meddela myndigheten detta i god tid.