Quick quit Skip to content

Kan jag ta med mig en vän eller en stödperson till rättegången eller medlingen?

Offret kan be om att få ta med sig en vän eller till exempel en stödperson från Brottsofferjouren som stöd vid rättegången.  Brottsofferjourens stödpersonstjänst är avgiftsfri. Du kan lämna in en begäran via blanketten här bredvid.

Vid en medling har offret inte en direkt rätt att ha en stödperson närvarande, men det är möjligt att komma överens om detta. Man tar hänsyn till gärningsmannens åsikt. Utgångspunkten för en medling är att gottgöra offret och därmed borde offret ha möjlighet att ta med sig en stödperson, precis som till en rättegång.