Quick quit Skip to content

Kan jag yrka på skadestånd av gärningsmannen?

Gärningsmannen är skyldig att ersätta de skador han eller hon har orsakat. Polisen ställer frågor om yrkande på skadeersättning redan under förhöret. Man kan yrka på skadeersättning inklusive ränta av till exempel gärningsmannen från det datum då brottet har begåtts. Det är viktigt att man sparar alla kvitton över utgifter. Det är enklare att motivera utgifterna med hjälp av kvitton. Även en expertbedömning av den skadade egendomens ekonomiska värde är ett bra verifikat över skadans omfattning. Oftast hör krav på skadeersättning samman med söndrad eller försvunnen egendom, läkemedels- och läkarutgifter, sveda och värk till följd av våld och psykiskt lidande.