Quick quit Skip to content

Kan vem som helst följa med en rättegång?

Rättegångar och rättegångshandlingar är i princip offentliga. Då kan även utomstående personer närvara. Om man vid rättegången behandlar särskilt personliga frågor kan man begära att brottmålet behandlas, antingen helt eller delvis utan att allmänheten kan närvara, det vill säga bakom stängda dörrar. Man kan samtidigt begära att rättegångshandlingarna till vissa delar ska hemlighållas. Man kan även hemlighålla offrets personuppgifter. Den åtalades namn och domen är offentliga.