Quick quit Skip to content

När och var får man domstolens beslut? Kan man överklaga domen?

Rättegångens beslut, det vill säga domslutet, kan anges innan rättegången avslutas. Domslutet kan också fås skriftligt från tingsrättens kansli, oftast inom två veckor. I allmänhet skaffar det egna rättsbiträdet detta. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten, antingen direkt eller genom att ansöka om tillstånd för fortsatt behandling. Man bör meddela sitt missnöje med tingsrättens dom inom sju dagar efter domen och det egentliga skriftliga överklagandet ska inlämnas till tingsrätten inom trettio dagar efter domen. Vad gäller hovrättens beslut kan man ansöka om besvärsrätt av högsta domstolen.