Quick quit Skip to content

Påverkas mitt uppehållstillstånd av att jag har blivit offer för ett brott?

Att bli offer för ett brott har inte några direkta konsekvenser på ett uppehållstillstånd. En förlängning av ett tillfälligt uppehållstillstånd som har beviljats på grund av familjeband (äktenskap eller registrerat partnerskap) övervägs alltid från fall till fall om familjebandet har upphört. Ett fortsatt tillstånd kan påverkas av att parförhållandet har upphört på grund av att den ena parten har uppträtt våldsamt. I tillståndsprocessen lönar det sig att lägga fram en utredning, till exempel ett läkarintyg eller ett utlåtande från familjerådgivningen.

Var och en som har blivit utsatt för ett brott har rätt att få rådgivning, hjälp och stöd. Vid behov kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen för att få mer information.