Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Vad betyder målsägandebrott eller brott som hör under allmänt åtal?

Den största delen av alla brott är så kallade brott som hör under allmänt åtal, vilket betyder att polisen kan undersöka dem och åklagaren kan väcka åtal, även om målsägaren inte yrkar på straff. Vissa av de lindrigare brotten utgör målsägandebrott, vilket betyder att polisen endast kan undersöka ärendet ifall målsägaren har meddelat polisen eller åklagaren att han eller hon yrkar på straff för gärningsmannen.

Ifall målsägaren drar tillbaka sitt yrkande på straff under pågående förundersökning avbryter polisen förundersökningen. Åklagaren har rätt att väcka åtal enligt allmänt intresse även i vissa målsägandebrott – till exempel våld i hemmet – fastän målsäganden inte yrkar på straff för gärningsmannen.