Quick quit Skip to content

Vad händer om gärningsmannen inte betalar skadestånd?

Även om gärningsmannen är skyldig att ersätta de skador som brottet har orsakat sker inte detta alltid. Man kan komma överens om betalning av de tilldömda skadestånden direkt med gärningsmannen eller be en utmätningsman indriva dem. Från tingsrättens kansli får du kostnadsfritt en kopia av domslutet som du kan lämna in till utsökningsverket för ditt område, tillsammans med ansökan om utmätning.

I vissa fall kan man även få ersättning från Statskontoret eller FPA. I allmänhet ersätts inte sakskador från Statskontoret, såvida de inte har uppkommit i samband med en misshandel. Det lönar sig även att kontrollera hos det egna försäkringsbolaget om man kan få ersättning från eventuella frivilliga försäkringar.

Beviljandet av ersättningar varierar från fall till fall. Brottsofferjouren kan hjälpa dig utreda saken. Du kan lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig så snabbt som möjligt. Du kan också fråga råd i skadeståndsärenden av Brottsofferjourens juridiska telefonrådgivning.