Quick quit Skip to content

Vad kostar det att använda ett rättsbiträde?

När en åklagare väcker åtal orsakas offret inte några kostnader av rättegången. Att använda ett rättsbiträde orsakar i allmänhet kostnader. I många fall kan man dock täcka kostnaderna antingen genom att använda offentlig rättshjälp enligt inkomst och förmögenhet, med hjälp av rättsskyddsförsäkringen eller brottet kan till sin natur vara sådant att kostnaderna för ett rättsbiträde ersätts av statens medel, oberoende av inkomst.

Ett brottsoffer kan få ett rättsbiträde för skötsel av ett rättsligt ärende helt eller delvis av statens medel. Rättshjälpsbyrån kan bevilja rättshjälp. Rättshjälpen täcker alla rättsliga ärenden. Rättshjälpens omfattning är beroende av individens (eller makas/makes/sambos) inkomster och förmögenhet. För mindre bemedlade är hjälpen avgiftsfri. Vid ärenden som behandlas utomlands täcker rättshjälpen den rättsliga rådgivningen. Man ansöker om rättshjälp från de statliga rättshjälpsbyråerna. Du hittar mer information om rättshjälp på adressen www.oikeus.fi

Rättshjälp beviljas vanligtvis inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnaderna. Ett offer för sexualbrott eller våldsbrott kan oberoende av inkomst beviljas ett rättsbiträde vars kostnader helt täcks av statens medel. Offer för våld i närrelationer har många gånger samma möjlighet. I detta fall kan man vända sig till exempel till en privat advokatbyrå.

Vid en rättegång kan ett rättsbiträde vara en advokat, ett offentligt rättsbiträde samt ett rättegångsbiträde med tillstånd och tillräcklig erfarenhet. De offentliga rättsbiträdena arbetar vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Byråerna finns i allmänhet på samma orter som tingsrätterna. Privata advokatbyråer hittar du på advokatförbundets webbplats www.asianajajat.fi.  Det lönar sig att genast när uppdraget börjar förhandla om de kostnader användandet av en advokat orsakar.  

I sista hand kan man begära rättegångskostnaderna av den motsatta parten ifall den åtalade döms för de handlingar för vilka man har yrkat på straff. Även statskontoret kan ersätta de kostnader som användningen av ett rättsbiträde orsakar ifall man därifrån även ersätter andra skadestånd och man anser att användningen av ett rättsbiträde har varit motiverat.