Quick quit Skip to content

Var kan man ansöka om besöksförbud och hur snabbt får man det?

Lagstiftningen erbjuder medborgarna trygghet och skydd både i förebyggande syfte som när ett brott har skett. I typiska fall är det frågan om våldsbrott samt fall där den exmake/-maka, före detta sambo eller flick-/pojkvän trakasserar genom kontakter eller försök till besök samt situationer där ett vuxet barn försöker pressa en ålderstigen förälder på pengar eller använder våld mot honom eller henne. Med hjälp av besöksförbud kan man till exempel även skydda vittnen i en rättegång.

Man ansöker om besöksförbud hos tingsrätten, skriftligt eller muntligt. Tillfälligt besöksförbud som omedelbart träder i kraft kan utfärdas av anhållningsberättigad tjänsteman, det vill säga polis som hör till befälet eller åklagare- eller tingsrätten.

När du ansöker om besöksförbud ska du berätta:

  • vilket slag av hot eller trakasserier du har blivit eller håller på att bli utsatt för
  • vem du upplever att hotar eller trakasserar dig
  • din uppfattning om fortsatta trakasserier eller hot om brott i framtiden
  • finns det några vittnen eller några bevis

Ansökningar om besöksförbud behandlas i tingsrätten som skyndsamma. Vid meddelande om besöksförbud bedömer tingsrätten alltid risken för brott eller trakasserier från fall till fall. Den utredning som har lagts fram i ärendet gås igenom, båda parterna och eventuella vittnen hörs. Ett meddelande om besöksförbud grundar sig på omständigheterna, den egna upplevelsen av hot samt eventuella vittnens berättelser.

Läs mera

Mer om besöksförbud