Quick quit Skip to content

Var och hur kan jag göra en brottsanmälan?

För att ett brottmål ska kunna föras till en brottsprocess krävs en brottsanmälan. Det krävs även en brottsanmälan för att erhålla skadestånd. En brottsanmälan kan göras på vilken polisstation som helst, oberoende av var brottet har skett. Du kan göra en brottsanmälan med ett personligt besök, per telefon eller i vissa fall med en elektronisk blankett på nätet när det gäller ringa brott som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen. I detta sammanhang anses till exempel en cykelstöld som ett ringa brott.

För en brottsanmälan krävs en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har hänt och vilka de berörda personerna är, det vill säga de som misstänks för brott och brottsoffren. Man ska även uppge eventuella ögonvittnen för polisen.

Det lönar sig att göra en brottsanmälan så snabbt som möjligt efter att brottet har skett.  På så sätt kan polisen så snabbt som möjligt börja utreda brottet och utredningen kan även underlättas. Man kan göra en brottsanmälan även om gärningsmannen är under 15 år. Barn under 15 år ställs inte till svars för sina handlingar i domstol, men han eller hon måste ersätta den skada som han eller hon har orsakat.

Om brottet har orsakat personskador är det viktigt att så snabbt som möjligt uppsöka läkare. Ett läkarintyg kan krävas senare i en rättegång och som bevis på det brott som har skett samt som grund för eventuella krav på skadeersättning. Ifall det är frågan om sexuellt våld ska man undvika att tvätta sig eller byta kläder innan man har besökt en läkare. Ifall det är frågan om ett inbrott ska man inte städa bort några spår eller ställa tillbaka saker på sin plats förrän polisen har varit där.

Sådana brott där straffet kan vara livstids fängelse preskriberas aldrig. Alla andra brott preskriberas som brottmål, vilket betyder att den som misstänks för brott inte längre efter att preskriptionstiden har löpt ut kan åtalas för brottet. Preskriptionstiden för brott varierar från två år upp till tjugo år. Till exempel preskriberas en misshandel som inte är grov efter fem år och grov misshandel efter tjugo år.

Den som lämnar en brottsanmälan behöver inte vara brottsoffret. Brottsofferjourens (RIKU) stödpersoner kan hjälpa till med att göra en brottsanmälan. På en polisstation görs en brottsanmälan ofta vid en offentlig disk där det är svårt att upprätthålla konfidentialitet. Kunden kan be om att få göra brottsanmälan i ett avskilt rum. Du hittar mer information på Polisens webbplats.

Ibland kan offret uppleva att han eller hon inte vill göra en brottsanmälan. Det lönar sig ändå att spara alla bevis. Offret kanske ändrar sig senare och att skaffa bevismaterial i efterskott kan vara mycket svårare eller till och med omöjligt. Man kan också råka ut för en situation där motparten gör en brottsanmälan, till exempel på grund av att offret har skadat gärningsmannen när han eller hon har försvarat sig själv. Det lönar sig att anteckna alla minnesbilder, även klockslag. Be om ögonvittnens kontaktuppgifter genast efter händelsen. Det lönar sig att spara allt skriftligt material, såsom e-postmeddelanden, kvitton osv.