Quick quit Skip to content

Om det känns.
Ring.

Brottsofferjouren 116 006 har jour
på svenska varje vardag kl. 12–14.

Ring

Brottsofferjouren 116 006

Brottsofferjouren 116 006 ger brottsoffer möjlighet att prata med en person som förstår vad det kan innebära att ha blivit utsatt för ett brott.

Vid nödsituation ring 112.


Du är inte ensam

Brottsofferjouren 116 006 betjänar på svenska från måndag till fredag kl. 12-14.

Samtalen är avgiftsfria och du kan vara anonym när du ringer.

På samtalen svarar för uppgiften utvalda och utbildade personer. De lyssnar, diskuterar och vid behov vägleder vidare.

BROTTSOFFERJOUREN KAN HJÄLPA OM

 • du är ett brottsoffer eller misstänker att du har blivit offer för ett brott
 • någon av dina närmaste har blivit offer för ett brott
 • du är vittne i ett brottmål
 • någon av dina klienter har blivit offer för ett brott
 • du vill ha råd eller samtalshjälp som hör samman med ett brott du har upplevt
 • du vill ha råd som professionell/frivilligarbetare i ett ärende som rör en klient


RING ELLER LÄMNA EN KONTAKTBEGÄRAN

Brottsofferjouren 116 006

Lämna en kontaktbegäran

Vid nödsituation ring 112.

ALLA REAKTIONER ÄR NORMALA

 • Ett brott kommer i allmänhet alltid som en överraskning och man kan aldrig på förhand förbereda sig på konsekvenserna.
 • Hur man reagerar kan bero på ens egen livshistoria, resurser och sätt att hantera händelen. Vissa reagerar knappt på händelsen och för andra kan det leda till en traumatisk kris.
 • Det är vanligt att man känner otrygghet, rädsla , ångest och skam. Många beskyller sig själva för det som hänt.
 • Minnesbilderna kan vara svaga av det som hänt och det kan kännas svårt att klara av vardagen.
 • Det är viktigt att ett brottsoffer får hjälp så snabbt som möjligt av både sina närmaste och professionella, offret återhämtar sig snabbare om hen får prata om sin upplevelse.

Läs mera

RIKU i Instagram
Olika brott
Vem är tjänsterna avsedda för?
Anvisningar till offrets närstående
Brottsofferjouren erbjuder stöd också på svenska – antalet svenskspråkiga klienter ökade förra året