Quick quit Skip to content

Rådgivningstjänst för säsongsarbetare

17.6–10.9 må–fre kl. 14–18

Nummer: +358 40 664 1707 (samtal, SMS, WhatsApp)

E-post: help@riku.fi

Tjänsten besvarar frågor på ryska, engelska, finska och svenska i samtal och på meddelanden. Det är också möjligt att få service på andra språk med hjälp av tolk. Du kan skriva meddelanden till tjänsten på vilket språk som helst.

Tjänsten är konfidentiell och ingen information angående ärendet ges vidare utan kontakttagarens lov.

Tjänsten finns till för främst utländska arbetstagare som misstänker att de har blivit utnyttjade på arbetsplatsen. Råd kan ges angående bland annat lagliga rättigheter på arbetsplatsen så som arbetstider och löner, krav på boende och hygien samt tillgängliga rättsmedel vid behov. Ärendet kan också föras vidare till myndigheter för fortsatt undersökning, om arbetstagaren som tagit kontakt ger sitt godkännande till det.