Skip to content

Åklagarens åtgärder

Det är åklagarens uppgift att efter polisens förundersökning bland annat se till att ett brott bestraffas enligt vad som stadgas i lagen. Ibland deltar åklagaren redan i förundersökningen. Åklagaren bedömer om det finns tillräckligt bevis för att ett brott har begåtts.

I de fall åklagaren väcker åtal meddelar tingsrätten parterna om åtalet och om behandlingsdagen.

Om det inte finns tillräckligt med bevis fattar åklagaren beslut om åtalseftergift. Detta betyder dock inte att man inte tror på brottsoffret. Det betyder enbart att bevisen inte räcker till för att väcka åtal. Brott kan även preskriberas. Ibland låter åklagaren bli att väcka åtal om till exempel åtalsrätten har preskriberats.

Läs mera

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer
Guide till föräldrar: Barn som brottsoffer