Skip to content

Var får man juridisk hjälp och vad kostar det?

Ett barn som har blivit offer för brott behöver ett rättegångsbiträde som vid behov även kan fungera som barnets intressebevakare. Det lönar sig att skaffa ett biträde så snart som möjligt efter att brottet har anmälts. Biträdet kan vara en privat advokat asianajajat.fi, ett offentligt rättegångsbiträde från rättshjälpsbyrån eller ett rättegångsbiträde med tillstånd. De statliga rättshjälpsbyråerna finns i allmänhet på samma orter som tingsrätterna.

När det gäller offer för sexualbrott, våld i nära relationer eller allvarliga våldsbrott betalas biträdets arvode av statens medel oberoende av målsägandens inkomster eller förmögenhet. Vid andra brott kan barnet få rättshjälp som är beroende av inkomster och förmögenhet, varvid staten kan betala biträdets arvode helt eller delvis. Vid beräknandet av barnets inkomster och förmögenhet beaktas inte föräldrarnas inkomster och förmögenhet.

Via Brottsofferjouren kan barnet och hans eller hennes närmaste förordnas en avgiftsfri stödperson som deltar under alla skeden av brottsprocessen tillsammans med rättegångsbiträdet. Man kan be om en stödperson vid det närmaste av Brottsofferjourens serviceställen eller genom att fylla i blanketten för kontaktbegäran här bredvid.

Läs mera

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer
Guide till föräldrar: Barn som brottsoffer