Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Som brottsoffer

Kön, ålder, tillhörande en minoritet eller annan speciell grupp kan påverka en persons situation om hen blir offer för brott.

Det kan vara så att brottet inte blir synligt eftersom en isolerad äldre person inte vill eller vågar berätta om det våld som orsakats av en nära person. En person med funktionsnedsättning kanske inte kan uttrycka att hen har misshandlats. Tillhörande en etnisk minoritet tycker inte alltid att det lönar sig att rapportera ett hatbrott eftersom hen inte tror att det kommer att leda till handling. En ung person tillhörande en sexuell minoritet vågar inte berätta om våld i kärleksrelationen av rädsla att hens sexuella identitet blir avslöjad. En utlänning kanske inte förstår sina rättigheter om hen inte får en behörig tolk för brottsprocessen. Det här är bra att veta om myndighetspersonernas och tolkarnas roll i Finland

Alla representanter för minoriteter eller grupper med särskilda behov behöver inte särskilt skydd eller stöd, men ofta är det nödvändigt.

Offer som återhämtar sig kan hjälpa sig själva

Om du har fallit offer för brott kan du försöka lindra din situation genom dessa råd:

– Tala om det du upplevt med närstående och personer som du litar på. Berätta vad du tänkte och kände under händelsen och efteråt. Genom att prata bearbetar du svåra upplevelser.
– För att i framtiden inte börja undvika händelseplatsen i onödan kan du återvända dit med till exempel en närstående. Träffa andra offer eller ögonvittnen eller andra som upplevt samma sak.
– Försök återgå till bekanta vardagliga rutiner så fort som möjligt. Försök äta, sova, motionera, jobba eller studera även om det känns svårt till en början.
– Fortsätt arbeta utifrån gamla rutiner om det är svårt att fokusera på krävande uppgifter. Berätta om din chockerande upplevelse för din chef och dina kollegor så de förstår.
– Promenader och måttlig motion hjälper eftersom de minskar stressen i kroppen.
– Undvik för mycket alkohol och lugnande medel samt rikligt med kaffe.
– Lyssna vad dina närstående känner och tänker. Det som hänt påverkar även dem.
– Kom ihåg att dina reaktioner är normala: de hör till. Det är även bra att uttrycka skrämmande och konstiga känslor. Om du vill gråta, gråt.
– Ibland är det enklare att uttrycka sina känslor genom handling än genom att prata. Rita, måla, rör på dig, lyssna på musik eller spela något instrument.

Även barn behöver stöd

Om ett barn har fallit offer för brott skyddas inte barnet genom att inte tala om det som hänt. Tala alltså om det som hänt utan att dölja något. Man ska svara rakt på barnets frågor men även ge barnet tid att förstå

Det är bra att vara medveten om att barn reagerar på chockerande händelser på samma sätt som vuxna. Barnet kan uppmuntras att uttrycka sina känslor genom att till exempel leka eller rita.

Precis som med eget återhämtande kan barnets återhämtande och känslan av trygghet stödas genom att upprätthålla vardagliga rutiner. Tveka inte att vid behov kontakta professionell hjälp.