Quick quit Skip to content

Som brottsoffer

Kön, ålder, tillhörande en minoritet eller annan speciell grupp kan påverka en persons situation om hen blir offer för brott.

Det kan vara så att brottet inte blir synligt eftersom en isolerad äldre person inte vill eller vågar berätta om det våld som orsakats av en nära person. En person med funktionsnedsättning kanske inte kan uttrycka att hen har misshandlats. Tillhörande en etnisk minoritet tycker inte alltid att det lönar sig att rapportera ett hatbrott eftersom hen inte tror att det kommer att leda till handling. En ung person tillhörande en sexuell minoritet vågar inte berätta om våld i kärleksrelationen av rädsla att hens sexuella identitet blir avslöjad. En utlänning kanske inte förstår sina rättigheter om hen inte får en behörig tolk för brottsprocessen. Det här är bra att veta om myndighetspersonernas och tolkarnas roll i Finland

Alla representanter för minoriteter eller grupper med särskilda behov behöver inte särskilt skydd eller stöd, men ofta är det nödvändigt.