Quick quit Skip to content

Du som är barn eller ung, misstänker du att du fallit offer för brott?

Brott kan ske i vardagliga situationer och miljöer, såsom hemma, i skolan, på fritiden och på nätet. Brotten kan till exempel vara olika våldsformer eller så kan de riktas mot exempelvis egendom. Det kan vara svårt att identifiera brott. Vem som helst kan falla offer för brott och det går inte alltid att förebygga situationerna.

 • Det som hänt är inte ditt fel
 • Det är alltid gärningsmannen som bär ansvar för sina handlingar
 • Upplevelsen kan medföra olika känslor, till exempel skam, rädsla och skuld
 • Alla symptom är normala
 • Ingen ska behöva utstå någon form av trakasserier eller hot
 • Stå inte ensam med din upplevelse
 • Berätta för någon pålitlig vuxen om det som hänt
 • Tveka inte att söka hjälp

Det lönar sig alltid att söka hjälp om man misstänker att ett brott har begåtts. Du behöver inte veta vilken brottsrubricering det är fråga om. Det räcker om en situation har fått dig att må dåligt eller gett dig känslan av att det som hänt är fel.

Om det till exempel varit fråga om ett sexualbrott spelar det ingen roll om du till en början varit med i diskussionen, skickat bilder eller gått med på att träffas. Gärningsmannen bär alltid ansvar för sina handlingar.

Det lönar sig också att söka hjälp om man misstänker att en kompis fallit offer för brott eller om man sett att ett brott har begåtts.

Exempel på brott mot barn och unga:

 • Misshandel (till exempel slag)
 • Ärekränkning (till exempel spridning av falska uppgifter)
 • Spridande av information som kränker privatlivet
 • Våldtäkt (till exempel tvingande till samlag)
 • Sexuellt antastande (till exempel sexuell beröring)
 • Sexuellt utnyttjande av barn (till exempel visa könsorgan åt barn)
 • Skadegörelse (till exempel förstöring av egendom)

Läs mera