Skip to content

Barn och ungdomar som brottsoffer

Barn och unga möter brott i olika vardagliga situationer och miljöer, såsom hemma, i skolan, på fritiden och på nätet. Brotten kan till exempel vara olika våldsformer eller så kan de riktas mot exempelvis egendom. Det kan vara svårt att identifiera brott. Det är viktigt att man inte lämnas ensam med upplevelsen.

Exempel på brott mot barn och unga:

  • Misshandel (till exempel slag)
  • Ärekränkning (till exempel spridande av falska uppgifter)
  • Spridande av information som kränker privatlivet (till exempel spridande av privata uppgifter)
  • Våldtäkt (till exempel tvingande till samlag)
  • Sexuellt antastande (till exempel sexuell beröring)
  • Sexuellt utnyttjande av barn (till exempel visa könsorgan åt barn)
  • Skadegörelse (till exempel förstöring av egendom)

Barn och unga kan uppvisa olika slags symptom på grund av brottserfarenheten. Det är bra att komma ihåg att det är normalt att uppvisa symptom. Det är också viktigt att symptomen identifieras. Vårdnadshavarna och professionella kan stöda barn och unga som blivit utsatta för brott. Man tar särskild hänsyn till barn och unga i brottsutredningar och i brottsprocessens olika skeden.

Läs mera