Quick quit Skip to content

Symptom hos barn och unga och identifieringen av dessa

Brottserfarenheter som barn och unga utsätts för kan vara sårande och inverka långt in i livet. Symptom som uppkommer till följd av en brottsupplevelse kan vara mångsidiga och svåra att identifiera. Symptom på brott kan förväxlas med normala åldersrelaterade förändringar i ett utvecklingsskede. Betydande förändringar som uppkommer plötsligt hos barn eller unga ska alltid uppmärksammas. En del uppvisar inga symptom alls utåt medan andra uppvisar symptom först långt efteråt.

Betydande förändringar som uppkommer plötsligt hos barn och unga ska alltid uppmärksammas

Att falla offer för brott är ofta en traumatisk situation som kan orsaka både psykiska och fysiska reaktioner.

Det är normalt att reagera på onormala händelser. En brottsupplevelse kan ge upphov till:

 • Skuldkänslor, skam, rädsla och känslor av otrygghet
 • Vaksamhet, uppskrämdhet eller ängslighet
 • Behov av att dra sig undan, undvika andra människor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårighet att komma ihåg centrala detaljer kring händelsen
 • Irritation, ilska eller fientlighet
 • Förtvivlan, rastlöshet och kraftig sorg
 • Känslolöshet eller apati
 • Minskat intresse för sådant som vanligtvis intresserar
 • Känsla av overklighet och lösryckthet
 • Upprepande ångestfyllda minnesbilder, iakttagelser och tankar om händelsen
 • Sömnsvårigheter, mardrömmar, känsla av att återuppleva händelserna
 • Fysiologiska reaktioner såsom huvudvärk, magproblem, aptitlöshet
 • Svårighet att tänka på framtiden
 • Vilja att undvika tankar, känslor, diskussioner, platser, åtgärder kring händelsen
 • Depression och självdestruktiva tankar

Brottsupplevelsen kan till och med leda till långvarigt psykiskt trauma. En traumatiserande händelse kan orsaka ovanligt kraftiga reaktioner. Psykiskt traumatiserade barn eller unga förstår ofta inte sina egna reaktioner. Vid psykiskt trauma är det viktigt att få information om vad offret just nu går igenom. Barn och unga ska ges möjlighet till diskussion, få information om sina reaktioner och tilltro till att de klarar sig. För långvarigt trauma är det bra att få till exempel traumaterapi.

Barn och unga ska ges möjlighet att diskutera, få information om sina reaktioner och tilltro till att de klarar sig.

Barn och unga kan aktivt sträva efter att skydda sig själva från de ångestfyllda minnena genom att kväva känslorna. Fråga alltid om brottsupplevelserna av barn och unga som uppvisar symptom. Om du blir orolig för ett barn eller en ungdom ska du berätta om din oro enligt dennes åldersnivå och -utveckling. Fråga om det hänt något ledsamt och om hen vill berätta något åt dig.

Känsloreaktionen kan vara så kraftig att offret inte ens vill tänka på det hen upplevt. Att avvärja och förtränga händelserna är normala överlevnadsmetoder som hjärnan använder för att bevara sin prestationsförmåga.

Fråga alltid om brottsupplevelserna av barn och unga som uppvisar symptom

Det kan ta lång tid att behandla upplevelserna av att ha fallit offer för brott. Det är viktigt att barn eller unga får berätta om sina upplevelser åt någon trygg vuxen. Nära anknytningsrelationer och möjlighet till stöd kan hjälpa barn och unga att klara sig ur brottsupplevelsen.

Läs mer