Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Mobbning

Barn och unga utsätts då och då för mobbning i olika miljöer, till exempel i skolan, på nätet eller i hobbyer. Mobbning kan också uppfylla rekvisit för brott. Ingen ska behöva utstå mobbning eller våld. Om du blir utsatt för mobbning ska du utan att tveka berätta detta för någon pålitlig vuxen.

Ingen ska behöva utstå mobbning eller våld

Mobbning kan till exempel vara:

 • Elaka kommentarer
 • Hånande
 • Hot
 • Förminskande
 • Knuffande
 • Slag
 • Inrättande av fejkprofiler
 • Söndrande av saker

Mobbade barn och unga kan till exempel vara tvungna att utså ångest, rädsla och nervositet varje dag. Det är väldigt viktigt att få snabb hjälp. De negativa känslorna som mobbningen och våldet medför kan snabbt sätta sina spår i barnets självkänsla och tankar. I värsta fall kan mobbningen som upplevts i barndomen eller ungdomen ännu försvåra livet som vuxen. Upprepad mobbning är våld – och våld sätter alltid sina spår. Våld påverkar på något sätt alla parters liv.

Upprepad mobbning är våld – och våld sätter alltid sina spår

Om mobbningen uppfyller rekvisitet för brott kan gärningsmannen vara straffrättsligt ansvarig och skadeståndsansvarig för sina handlingar. Trots att en person under 15 år inte kan straffas för brott så är hen ändå ersättningsskyldig för skadorna hen orsakat. Personer över 15 år kan få en anteckning i straffregistret över sitt brott och under 15-åringar kan få en anteckning i informationssystemet för polisärenden. Det är viktigt att komma ihåg att uppviglare till våld och gärningsmannens assistenter även kan göra sig skyldiga till brott.

Vid mobbning kan brottsrubriceringen vara till exempel:

 • Ärekränkning
 • Spridande av information som kränker privatlivet
 • Olaga hot
 • Identitetsstöld
 • Skadegörelse
 • Misshandel

Man ska alltid ingripa i våld oberoende av i vilken miljö det sker. Ibland bortförklarar mobbaren sina handlingar med att det är på skoj och att det bara var ett skämt. Ett brott är ett brott och kan inte bortförklaras på något sätt. Ansvaret för våldet ligger alltid hos gärningsmannen.

Råd till mobbade

 • Stå inte ensam, berätta om mobbningen åt en pålitlig vuxen
 • Sök hjälp och kräv att en vuxen ingriper
 • Om ingripandet inte är tillräckligt berättar man åt en annan vuxen
 • Tala om mobbningen med din kompisar och fundera om de kan stöda dig på något sätt
 • Om det känns svårt att berätta om mobbningen kan du komma till RIKUchatten och diskutera
 • Du kan även be om hjälp av nätpolisen
 • Vid behov kan du göra en brottsanmälan till polisen
 • Kom ihåg att mobbningen inte på något sätt är ditt fel

Råd till mobbades närstående

 • Lyssna och ge tid till den mobbade
 • Tro på det som den mobbade berättar och förminska inte
 • Vidta kraftiga åtgärder för att få slut på mobbningen
 • Var vid behov i kontakt med skolan
 • Säkerställ att skolan gör upp en plan för att få slut på mobbningen
 • Fundera tillsammans med den mobbade varför de mobbar och hur fel de gör
 • Diskutera att hämnd inte är ett bra alternativ
 • Bekräfta den mobbades fina sidor och styrkor
 • Diskutera hur mobbningen känns och vad som är bra att göra då de olika känslorna tar över
 • Lär den mobbade att lugna ner sig, till exempel genom att andas djupt
 • Påminn den mobbade om att vem som helst kan falla offer för mobbning
 • Be vid behov om hjälp från barnskyddet
 • Om du misstänker att ett brott har begåtts gör du en brottsanmälan till polisen
 • Medling eller ankarteamet kan också hjälpa i situationen

Skolmobbning

Då mobbning eller brott upptäcks i skolan är det viktigt att skolans personal och övriga elever ingriper. Alla har rätt till en trygg skolgång och till fysisk integritet. Det är bra om skolan har en färdig plan för våldssituationer och att den här planen även följs. Det viktigaste är att man berättar om mobbningen åt någon vuxen och på så sätt börjar reda ut situationen. Situationen får inte under några omständigheter förminskas. Offret ska höras i lugn och ro och hens berättelse ska tas på allvar.

Alla har rätt till en trygg skolgång och fysisk integritet

Öppenhet och samarbete är viktigast i mobbningssituationer. Skolans personal ska berätta om mobbningen till båda parternas vårdnadshavare. Samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna spelar en viktig roll. Om skolans egna metoder inte är tillräckliga ska skolans personal be om utomstående hjälp av till exempel polisen. Om man blir orolig för minderåriga parters välbefinnande ska man be om hjälp av barnskyddet. Barn har rätt att få nödvändig hjälp och det är de vuxnas skyldighet att säkerställa tillgången till tillräcklig hjälp.

Om skolans egna metoder inte är tillräckliga ska skolans personal be om extern hjälp av till exempel polisen.

Ärendet kan även tas till medling i brott- och tvistemål där ärendet utreds av utomstående personer. Dessutom kan även Ankarteamet hjälpa. Ankarverksamheten genomförs i ett multidisciplinärt ankarteam. Med finns sakkunniga från polisen, social-, hälso- och ungdomsväsendet. Skolans personal har i vissa situationer skyldighet att göra en barnskyddsanmälan och anmälan till polisen.

Läs mer