Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Nätbrott

Barn och unga stöter tyvärr på olika brott på nätet. Anonymiteten och ansiktslösheten kan möjliggöra trakasserier, mobbning och utnyttjande. Ingen ska behöva uthärda med brott på nätet. Det kan vara svårt att identifiera brott.

Det lönar sig alltid att söka hjälp om man misstänker att ett brott har begåtts. Du behöver inte veta vilken brottsrubricering det är fråga om. Det räcker om en situation har fått dig att må dåligt eller gett dig känslan av att det som hänt är fel. Om det till exempel varit fråga om ett sexualbrott spelar det ingen roll om du till en början varit med i diskussionen, skickat bilder eller gått med på att träffas. Gärningsmannen bär alltid ansvar för sina handlingar.

Exempel på brott som sker på nätet:

 • Ärekränkning – Till exempel en hånfull bild som delas eller spridning av falska rykten
 • Olaga hot – Till exempel att hota någon annan så att personen har befogad orsak att vara rädd för sin hälsa, bl.a. hot om misshandel
 • Förföljelse – Till exempel att på ett trakasserande, upprepande och oönskat sätt följa efter och hålla kontakt
 • Identitetsstöld – Till exempel upprätta en fejkprofil och missbruka den så att en tredje part
 • Spridande av information som kränker privatlivet – Till exempel spridande av något personligt och känsligt om privatlivet
 • Lockande av barn i sexuella syften – Till exempel förberedelse av sexuellt utnyttjande av barn som strävar efter att vinna offrets förtroende
 • Sexuellt utnyttjande av barn – Till exempel att skicka sexuellt anspelande material till en minderårig
 • Bedrägeri – Till exempel försäljning av obefintliga varor och andra finansiella bedrägerier

Hur ska man göra om man misstänker att man blivit utsatt för brott på nätet?

 • Berätta om det för någon pålitlig vuxen
 • Ta en skärmdump på det som hänt om det är möjligt
 • Spara bilder och meddelanden
 • Be vid behov om hjälp av nätpolisen
 • Gör vid behov en brottsanmälan till polisen
 • Anmäl vid behov personen till tjänstens upprätthållare
 • Anmäl vid behov osakligt innehåll till tjänstens upprätthållare
 • Blocka vid behov personen i tjänsten
 • Kom ihåg att söka hjälp så fort som möjligt
 • Du kan diskutera ärendet i RIKUchatten

Kom ihåg det här som är viktigt:

 • Det som hänt är inte ditt fel
 • Det är alltid gärningsmannen som bär ansvar för sina handlinga
 • Upplevelsen kan orsaka olika känslor, till exempel skam, rädsla och skuld
 • Alla symptom är normala
 • Ingen ska behöva utstå någon form av trakasserier eller hot
 • Stå inte ensam med din upplevelse
 • Berätta för någon pålitlig vuxen om det som hänt
 • Tveka inte att söka hjälp