Quick quit Skip to content

Söka hjälp

Det är bra att söka hjälp om du upplever eller misstänker att du fallit offer för brott. Det kan vara oväntat och chockerande att falla offer för brott. Det kan också hända att man inte känner något alls. Alla reagerar individuellt och alla känslor är normala.

Det är bra att söka hjälp redan i det skedet då något inte känns bra eller om situationen hänger kvar i tankarna. Man behöver inte gå igenom svåra situationer ensam.

Kom ihåg detta:

 • Du har rätt att få hjälp
 • Det som hänt är inte ditt fel
 • Du har inget att skämmas över
 • Det är alltid gärningsmannen som bär ansvar för sina handlinga
 • Upplevelsen kan orsaka olika känslor, till exempel skam, rädsla och skuld
 • Alla symptom är normala
 • Ingen ska behöva utstå någon form av trakasserier eller hot
 • Stå inte ensam med din upplevelse
 • Berätta för någon pålitlig vuxen om det som hänt
 • Tveka inte att söka hjälp

Det är normalt att reagera på onormala händelser. En brottsupplevelse kan ge upphov till:

 • Skuldkänslor, skam, rädsla och känslor av otrygghet
 • Vaksamhet, uppskrämdhet eller ängslighet
 • Behov av att dra sig undan, undvika andra människor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårighet att komma ihåg centrala detaljer kring händelsen
 • Irritation, ilska eller fientlighet
 • Förtvivlan, rastlöshet och kraftig sorg
 • Känslolöshet eller apati
 • Minskat intresse för sådant som vanligtvis intresserar
 • Känsla av overklighet och lösryckthet
 • Upprepande ångestfyllda minnesbilder, iakttagelser och tankar om händelsen
 • Sömnsvårigheter, mardrömmar, känsla av att återuppleva händelserna
 • Fysiologiska reaktioner såsom huvudvärk, magproblem, aptitlöshet
 • Svårighet att tänka på framtiden
 • Vilja att undvika tankar, känslor, diskussioner, platser, åtgärder kring händelsen
 • Depression och självdestruktiva tankar

Det är normalt att uppvisa symptom efter en brottshändelse. Illamåendet syns dock inte alltid utåt. Därför är det inte alltid så lätt för närstående att förstå brottsoffrets beteende. Efter händelsen är det bra att söka hjälp så fort som möjligt och berätta om det som skett till en trygg vuxen trots att det är svårt att tala om det som hänt. En genomgång av händelsen kan hjälpa dig att lära dig leva med det som skett. Man kan klara sig bättre ur det som hänt med stöd av närstående och nödvändig hjälp.

Var kan man till exempel söka hjälp?

Läs mer