Quick quit Skip to content

Våld i sällskapsrelationen

Våld i sällskapsrelationen är våld som sker i ungas sällskapsförhållanden. Våld i sällskapsrelationen kan till exempel börja med svartsjuka och sakta avancera till fysiskt våld. Utöver fysiskt våld kan våld i sällskapsrelationer även innefatta bland annat psykiskt och sexuellt våld.

Tyvärr har våldet en tendens att förvärras och bli råare, därför är det viktigt att ingripa så fort som möjligt.

Våld i sällskapsrelationen kan vara beteende som skrämmer eller kränker dig. En våldsam partner kan vara kontrollerande och styra i relationen. Kontrollen kan till exempel yttra sig som begränsade kompisrelationer och begränsad möjlighet att röra sig fritt.

Våld i sällskapsrelationer kan vara:

 • Begränsning
 • Påtryckning eller tvång till sex
 • Undertryckande
 • Kontrollerande
 • Hotande
 • Svartsjuka
 • Elaka kommentarer
 • Utpressning
 • Slag

Varför kan det vara svårt att berätta om våld i sällskapsrelationer?

Det kan kännas svårt att berätta om våld i sällskapsrelationen eftersom våldet kan orsaka känslor av skam eller skuld. Offer för våld i sällskapsrelationer vet nödvändigtvis inte vad som är ok i förhållandet och inte. Den gradvist försämrade situationen försvårar identifieringen av våldet.

Gärningsmannen kan även skuldbelägga offret och få offret att tro att hen förtjänat den våldsamma behandlingen. Å andra sidan kan offret vilja skydda sin sällskapspartner.

Rädsla för hämnd kan även utgöra ett hinder från att söka hjälp.

Kom ihåg detta:

 • Det ska inte finnas någon form av våld i ett förhållande
 • Våld i sällskapsrelationen är inte ditt fel
 • Du har inget att skämmas över
 • Våldets gärningsman bär alltid ansvar för sina handlingar
 • Du behöver inte tolerera våld i sällskapsrelationen
 • Alla symptom är normala
 • Stå inte ensam med din upplevelse
 • Berätta för någon pålitlig vuxen om det som hänt
 • Tveka inte att söka hjälp

Om det förekommer våld i förhållandet ska du fundera om det lönar sig att fortsätta förhållandet. Våld och att skada någon annan är alltid fel. Våldet har en tendens att bli allvarligare. Det är viktigt att få ett slut på våldet, det upphör inte av sig själv.

Om ni ändå vill försöka fortsätta förhållandet måste ni söka hjälp tillsammans. Båda parterna i den våldsamma sällskapsrelationen ska få tillräcklig hjälp. Det är viktigt att tillsammans fundera över spelregler för förhållandet och begrunda de egna gränserna. Här kommer du till Befolkningsförbundets lista över olika hjälpande instanser: Instanser som erbjuder hjälp

Läs mer