Quick quit Skip to content

Vem är tjänsterna avsedda för?

Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning bland annat genom att producera stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel.

RIKU kan hjälpa om

 • du är ett brottsoffer eller misstänker att du har blivit offer för ett brott
 • någon av dina närmaste har blivit offer för ett brott
 • du är vittne i ett brottmål
 • någon av dina kunder har blivit offer för ett brott
 • du vill ha råd eller samtalshjälp som hör samman med ett brott du har upplevt
 • du vill ha råd som professionell/frivilligarbetare i ett ärende som rör en kund

Du får stöd och råd på dina egna villkor Du får bland annat svar på dessa frågor

 • Hur och var gör jag en brottsanmälan?
 • Vad är förundersökning, åtalsprövning, medling?
 • När kan jag yrka på straff och vilken betydelse har det?
 • På vilket sätt och hur mycket kan jag kräva i skadestånd?
 • Vad händer efter polisförhöret?
 • Hur ansöker jag om besöksförbud?
 • Vem betalar rättegångskostnaderna?
 • För vad behöver jag ett rättsbiträde?
 • Var hittar jag ett rättsbiträde?
 • Vad händer under en rättegång?
 • Hur ska jag förhålla mig till medierna?
 • Var hittar jag praktiska råd?
 • Vem kan ge mig psykiskt stöd?

Du kan kontakta oss per telefon eller på nätet. Du kan också komma överens om en personlig besökstid på närmaste serviceställe. Om du så önskar kan du även kontakta oss anonymt.

RIKU har förbundit sig till att följa de etiska principerna för frivillig telefon- och webbhjälp. Detta betyder att vi möjliggör konfidentiella samtal som anonym. Stödtjänsterna grundar sig på professionellt styrd frivilligverksamhet.

Typiska brott som leder till att man använder våra tjänster är våld i närrelationer, övrig misshandel, sexualbrott, rån, mord, egendomsbrott, brott som rör ärekränkning, trakasserier, förföljelse och olika egendomsbrott som riktar sig mot en individ.

Vi respekterar din självbestämmanderätt och vi har tystnadsplikt. Alla våra tjänster är avgiftsfria, med undantag av telefonkostnader. Telefonkostnaderna ger inte RIKU några intäkter.

RIKUs riksomfattande registerbeskrivning