Skip to content

Rådgivning mot diskriminering

Rådgivning mot diskriminering är en del av Brottsofferjourens (RIKU) grundläggande rådgivning. Man svarar på numren huvudsakligen på vardagar under kontorstid. Under övriga tider kan du lämna dina kontaktuppgifter på vår automatiska telefonsvarare.

De regionala rådgivningsnumren är

Sydvästra Finland 050 3403580
Norra Finland 040 543 3495
Västra Finland 050 572 9265
Lappland 0400 979 175
Östra Finland (013)  221 990
Södra Finland (09)  413 50550
Mellersta Finland 050 309 1551

Diskriminering är ofta ett brott

Diskrimineringsombudsmannens byrå är den myndighet som ansvarar för verksamhet mot diskriminering. RIKU erbjuder rådgivning i samarbete med diskrimineringsombudsmannens byrå. Vid RIKUs rådgivning kartläggs tillsammans med uppringaren särdragen för den upplevda diskrimineringen samt vad man kan göra och var man kan få hjälp. I fall då man bedömer att det inte är frågan om ett brott hänvisas man från RIKU vidare till lämplig hjälp. I vissa fall hänvisar man uppringaren att kontakta diskrimineringsombudsmannens byrå för vidare hjälp och utredningar.

Har du blivit diskriminerad på grund av

 • ålder
 • etnisk eller nationell bakgrund
 • nationalitet
 • språk
 • religion
 • övertygelse
 • åsikt
 • hälsotillstånd
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • eller något annat som hör samman med din person?

”Jag fick inte komma in i restaurangen med rullstol, även om där fanns plats.”
”Jag fick ingen betjäning i affären, eftersom jag är rom.”
”Jag mobbas på arbetsplatsen på grund av min sexuella läggning.”
”Jag har inte fått teckna försäkring, eftersom jag är utländsk medborgare.”
”Jag kan inte klättra på karriärstegen, eftersom min arbetsgivare anser att jag är för gammal.”