Skip to content

RIKUchat – tjänst på webben

Chat är en enkel och snabb online-tjänst på webben där du kan fråga, berätta om och få handledning i brottsofferfrågor.

Såväl brottsoffret, offrets närmaste, vittnet i ett brottmål eller vem som helst som grubblar över det som har skett kan få stöd och råd. RIKUchat fungerar även som en konsulterande tjänst för yrkesmänniskor som i sitt arbete möter brottsoffer eller deras närmaste.

Man kan även ställa frågor och diskutera anonymt.

Chatten betjänar vardagar kl. 9-15 och dessutom måndagar kl. 17-19. Klicka nere till höger på sidan för att samtala via chatten.