Quick quit Skip to content

Stödperson från servicestället

Stödpersonen är till för dig. Han eller hon kan komma med dig till polisförhöret och rättegången. Med stödpersonen kan du samtala konfidentiellt om de känslor som brottmålet väcker. Han eller hon hjälper dig att få fortsatt hjälp och ger dig aktuella praktiska råd i frågor som rör brottsprocessen. Stödpersonstjänsten är avgiftsfri. Stödpersonerna är antingen RIKUs yrkesmänniskor eller för uppgiften utvalda och utbildade frivilligarbetare som handleds professionellt.

RIKU har 31 serviceställen runt om i Finland. Där kan du be om en stödperson och även få andra former av stöd och råd. Vi hjälper dig även ansöka om besöksförbud, i ärenden som rör skadestånd, att skaffa ett rättsbiträde och vi utreder eventuella kostnadskonsekvenser.  I kontaktförteckningen hittar du närmaste serviceställe och kontaktuppgifterna. Våra serviceställen betjänar huvudsakligen under kontorstid, men vid behov kan du även be om kvällstider.