Quick quit Skip to content

Tjänst för offer för människohandel och relaterade brott

Vid Brottsofferjouren finns en särskild stödtjänst vars arbetstagare är specialiserade på att ge råd och hjälp till offer för människohandel och relaterade brott.

Du kan kontakta den särskilda stödtjänsten då:

  • du behöver information om människohandel
  • du funderar om du själv eller om din klient eventuellt har fallit offer för människohandel eller annat motsvarande utnyttjande
  • du behöver råd eller handledning om till exempel offrets rättigheter, att söka sig till tjänsterna, att göra brottsanmälan eller vilken inverkan det kan ha på offrets situation.

Arbetstagarna kan hjälpa dig då du till exempel funderar på att skaffa ett biträde och eventuella kostnader som detta medför. Via den särskilda stödtjänsten kan du också få en stödperson som är specialiserad på att hjälpa just offer för människohandel.

Kontakten är alltid konfidentiell och vid behov kan man anonymt ta kontakt redan i skedet då man funderar på om man vågar föra ärendet vidare och vilka följder det kan ha. Klienter vid den särskilda stödtjänsten har till exempel kunnat falla offer för exploatering av arbetskraft, sexuellt utnyttjande, tvångsäktenskap eller tvång till brottslighet.

Man kan bli klient oberoende av till exempel kön, bostadsort eller nationalitet och man kan ta kontakt på eget modersmål. Vid behov kan en pålitlig tolk användas vid kontakten.

Ta kontakt

  • Per e-post: help@riku.fi
  • Per telefon, vardagar kl. 13-16 (även textmeddelanden eller WhatsApp): 040 632 9293