Quick quit Skip to content

Visitor-verksamhet

Visitor-verksamheten är en tjänst som du kanske stöter på när du utför ärenden på polisstationen, i en tingsrätt eller ett skyddshem, där anställda vid Brottsofferjouren arbetar under vissa veckodagar. Idén med RIKUs Visitor-verksamhet är att ta de personliga tjänsterna vid våra serviceställen till de platser där brottsoffer och vittnen sannolikt utför sina ärenden.

För närvarande finns vi en dag i veckan på polisstationerna i Vasa, Lahtis, Tavastehus, Borgå, Vanda och Böle i Helsingfors. Du hittar även våra jourer under de flesta vardagarna i Vasa och Rovaniemi tings- och hovrätt samt i Kemi-Torneå tingsrätt. Du kan också stöta på våra medarbetare i skyddshemmen i Karleby, Joensuu, Kuopio, Uleåborg och Tammerfors. Vi strävar efter att utvidga vår Visitor-verksamhet i enlighet med våra resurser.