Quick quit Skip to content

Vittnesstöd

Vittnesstöd är en tjänst som riktas till vittnen i ett brottmål. Vem som helst kan bli vittne i ett brottmål ifall han eller hon är ögonvittne till ett brott. Att vittna i ett brottmål är en medborgerlig plikt.

Med tanke på utredningen av brottet är det viktigt att vittnet till ett brott berättar om sina iakttagelser för polisen. Vittnets iakttagelser kan ha avgörande betydelse för utredningen av brottmålet och gärningsmannen kan ställas till svara för sina handlingar, vilket för sin del kan förebygga brott i framtiden. Du kan berätta om den händelse du blivit vittne till för närmaste polis, antingen per telefon eller genom ett personligt besök på polisstationen.

För att utreda brottet genomför polisen en undersökning där man även hör vittnen. Man gör upp ett protokoll över förhöret och den som blivit hörd ska bestyrka detta med sin namnteckning. Ifall brottet behandlas i en rättegång kan även vittnet kallas för att berätta om sina iakttagelser.

Vittnen kallas ofta till rättegång vid vite, eftersom det inte är frivilligt att vittna. Att fungera som vittne kan vara en ny och unik upplevelse. Det kan orsaka nervositet, rädsla eller väcka många frågor.

De vanligaste frågorna är

  • När är rättegången?
  • Vad händer under en rättegång?
  • Vad borde jag känna till på förhand?
  • Har vittnen rätt till ersättning?
  • Kommer jag ihåg allt som skedde?
  • Är det tryggt att vittna?
  • Var hittar jag information?

RIKUs alla tjänster är tillgängliga även för vittnen i ett brottmål. I RIKUs tjänster kan du prata om den kommande rättegången, ställa frågor om det du grubblar över och i vissa fall få en stödperson med till rättegången.

Stödpersonen ger inte några juridiska råd och tar inte heller ställning till ärendets innehåll. Han eller hon berättar för dig om dina rättigheter och skyldigheter. Med honom eller henne kan du även samtala konfidentiellt om de känslor som händelsen väcker och du kan få en klarare bild av det som hänt.  Stödpersonstjänsten är avgiftsfri.

Du kan be om en stödperson från närmaste serviceställe eller lämna en kontaktbegäran. Då kontaktar vi dig inom fem vardagar.