Quick quit Skip to content

Ungdomsbrottsligheten har minskat under lång tid men i fjol ökade den allvarligaste våldsbrottsligheten – polisen: ”Tillsvidare ser jag på föregående års topp som en följd av de exceptionella förhållandena”

Det går bra för en allt större mängd unga och antalet unga som begår brott minskar, visar statistiken. Trots den positiva utvecklingen hopar sig problem allt kraftigare för en liten grupp unga vilket har väckt oro då ungdomsvåldet blivit allt råare.

De senaste månaderna har det rapporterats om särskilt råa våldsgärningar bland unga. I slutet av januari avslutade polisen förundersökningen i ett fall där två 16-åriga ungdomar rånade och knivhögg en tjugoåring till döds i Vallgård i Helsingfors. I december berättades det om tre 16-åriga pojkar som polisen misstänkte för att ha mördat en jämnårig kompis på ett sadistiskt sätt som avslut på en långvarig mobbning i Forsby i Helsingfors.

De råa fallen återspeglar även Polisstyrelsens statistik: år 2020 rapporterades sammanlagt 25 dråpförsök där åtminstone en av de misstänkta var under 18 år. Antalet är betydande då det jämförs med exempelvis år 2019 då det rapporterades om endast 6 dråpförsök.


Källa: Polisstyrelsen. *Med våldsbrott avses i det här sammanhanget misshandel, rån och mord.

Trots den oroväckande toppen i antalet dråpförsök har antalet våldsbrott bland unga i sin helhet inte ökat betydligt under år 2020. År 2020 misstänks till exempel tre personer under 18 år ha gjort sig skyldiga till mord då motsvarande siffra de senaste åren har varit 1-3 personer, berättar Matti Näsi som är forskare och universitetslektor i kriminologi vid Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet.

“Det finns en väldigt liten procent unga för vilka problemen hopar sig kraftigt.”

Antalet brottsaktiva unga har i sin helhet varit på nedgång redan under flera års tid, visar statistik från Statistikcentralen. Det verkar som att brottsligheten idag koncentreras till en mindre grupp unga än tidigare varav en del har övergått till allvarligare brott. “Det finns en väldigt liten procent unga för vilka problemen hopar sig kraftigt och bland dessa har även drogernas roll fått ett allt starkare fotfäste. Detta syns även i form av råare våld”, berättar Näsi.


Källa: Statistikcentralen

Det är inte möjligt vare sig i Polisstyrelsens eller Statistikcentralens statistik att direkt granska antalet misstänkta personer enligt brott eftersom en person kan förekomma flera gånger under året i statistiken.

Även kriminalkommissarien och undersökningsledaren för ungdomsgruppen Marko “Fobba” Forss från Helsingfors polis är särskilt orolig över unga som lider av hopade problem och vars situation kan ha förvärras ytterligare av coronapandemin.

”Man måste komma ihåg vikten av vettiga handlingar och den mentala hälsan för de ungas välbefinnande. Självklart är vi oroliga för om coronan medför mer våldsbrott eller inte. Nedstängningen av hobbyverksamheter har till exempel kunnat leda till att en del av de unga har sökt sig till droger i stället.”

Den unga behöver inte själv veta vilket brott hen fallit offer för

Jenni Kreivi, koordinator för nätverksarbete, RIKU

Offer för ungdomsvåld är ofta även själva unga. RIKUs koordinator för nätverksarbete Jenni Kreivi berättar att RIKUchat-tjänsten når just unga brottsoffer särskilt bra. Förutom dessa söker sig många föräldrar som misstänker att deras barn har fallit offer för brott till chatten.

”Det viktigaste är att man inte behöver vara ensam, det är något vi betonar åt både unga och deras föräldrar.”

Enligt Kreivi är mycket osäkerhet kopplat till ungdomsrelaterade brott. Unga vet till exempel inte nödvändigtvis om bemötandet de utsatts för uppfyller rekvisitet för brott eller inte. Även vuxna är ibland omedvetna om att till exempel brott som begåtts av personer under 15 år kan anmälas till polisen eftersom den unga som gjort sig skyldig till brott är ersättningsskyldig till sina offer trots att hen inte är straffrättsligt ansvarig.

Osäkerhet är inte ett problem eftersom utgångspunkten i RIKUs tjänster är att klienten inte behöver veta svaren på svåra frågor. Till RIKUchatten kan man komma med låg tröskel för att få bekräftelse på det som tynger sinnet.

”Det viktigaste är att man inte behöver vara ensam, det är något vi betonar åt både unga och deras föräldrar. Vår uppgift är att berätta för våra klienter om olika hjälpande instanser och att hjälpa till att identifiera när det finns behov av att göra brottsanmälan eller barnskyddsanmälan”

Då våldsoffret är ungt är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet på hur man talar om saker. “Vi strävar efter att tala om brottsofferärenden i enlighet med ålder och utvecklingsnivå. Vi förklarar till exempel på en praktisk nivå vad brottsanmälan eller barnskyddsanmälan innebär och vad som händer efter dessa”, berättar Kreivi.

Polisens metoder för att ingripa i våldet är små om gärningsmannen är under 15 år

Polisen kan använda tvångsmedel för att bryta ungas brottsspiral om den unga har straffrättsligt ansvar, dvs. är över 15 år. “Sådana fall hänför sig sällan till skolmobbning utan är vissa rån- och narkotikabrott där gärningsmannen är ett redan omplacerat barn”, säger Forss.

“Det finns dock inget legislativt hinder för att en ungdom över 15 år i yttersta fall till och med kan fängslas om hen upprepade gånger till exempel misshandlar en annan elev i skolan.”

Om personen som begår våldshandlingar däremot är under 15 år är polisens metoder för att ingripa begränsade eftersom huvudansvaret enligt lagstiftningen då ligger på socialmyndigheterna. I dessa fall anser Forss att medling är en särskilt bra utredningsmetod.

”Polisen kan samtala med gärningsmän under 15 år men till exempel skadeståndsärenden framskrider inte i en brottsprocess. Därför har vi utarbetat en anvisning där vi uppmuntrar att fall där personerna är under 15 år ska hänvisas till medling då de inte är möjliga att reda ut inom skolan.”

Brottsrapporteringen har ökat trots att ungdomsbrottsligheten har minskat

Matti Näsi, forskare och universitetslektor, Krimo

”Man ska komma ihåg att det i det stora hela går bra för en allt större del av de unga.”

Enligt Näsi har brottsrapporteringen ökat och blivit mer sensationslysten inte bara under de senaste åren utan under de senaste årtiondena. Eftersom vi vet att våld och brottslighet fascinerar allmänheten är det förståeligt att det rapporteras mycket om detta. Därför kan bilden av ungas problematiska beteende vara överdrivet negativ bland befolkningen.

”Man ska komma ihåg att det i det stora hela går bra för en allt större del av de unga. Det betyder dock inte att det inte finns unga med väldigt stora problem och som samhället ska fästa särskild uppmärksamhet vid.”

Näsi ser också att den ökade medieuppmärksamheten för något gott med sig. Det är troligt att våldet och brottsligheten identifieras bättre än tidigare och att en allt större del av brotten som begås kommer till myndigheternas kännedom tack vare uppmärksamheten.

Inget år är det andra likt

Enligt Näsi är det typiskt för ungdomsvåldet att det utvecklas i vågor. En enskild topp i statistiken behöver nödvändigtvis inte betyda att tillväxten kommer att fortgå på lång sikt. I början av 2000-talet ökade mord och mordförsök som begåtts av unga under några års tid. Enligt Näsi framkom det emellertid inte någon särskild förklaring till den så kallade Millennium-toppen.

Både Näsi och Forss anser ändå att även enskilda toppar i statistiken ska tas på allvar. Det är dock alltför tidigt att bedöma coronapandemins konsekvenser för ungdomsvåldet med säkerhet eftersom eventuella effekter syns ordentligt först på lång sikt.

”Tillsvidare ser jag på föregående års topp som en följd av de exceptionella förhållandena. Självklart är oron befogad då toppen på allvarligt ungdomsvåld sys i statistiken. Det man ännu inte vet är om det är fråga om ett övergående fenomen eller om det är en fortgående oroväckande utveckling”, säger Forss.

Både Forss och Näsi anser att fallet i Forsby är ett undantag i de exceptionella förhållandena och att det är i en klass för sig med avseende på råheten och motivet. I motsats till andra allvarliga ungdomsvåldsbrott den senaste tiden hade narkotika åtminstone ingen betydande koppling till fallet i Forsby.

”I Finland är brott mot liv i stor utsträckning drogrelaterade. Det facto att man inom droghandeln bär med sig eggvapen ökar ytterligare risken för våld”, säger Näsi.

Text: Julia Kauppinen

RIKUtema är Brottsofferjourens nätpublikation. RIKUtema-artiklarna som publiceras i februari-mars 2021 handlar om mobbning och ungdomsvåld. 

Läs mera