Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Vastaamo-tietomurron uhrit voivat vielä vaatia vahingonkorvauksia konkurssipesältä

Vastaamo-tietomurron uhrit voivat vielä vaatia konkurssipesältä vahingonkorvauksia ilman jälkivalvontamaksua, vaikka konkurssivalvonnan määräpäivä on mennyt.

Konkurssipesää hoitavan lakitoimiston edustaja vastaa alla RIKUn kysymyksiin konkurssivalvonnasta.

Pesänhoitaja pyytää, että jälkivalvonnat toimitettaisiin mahdollisimman pian ja viimeistään 31.1.2022.

Myös poliisin sähköiset kuulemiset ovat käynnissä ja siellä voi vaatia vahingonkorvauksia tekijältä rikosprosessissa. Lue lisää: Vastaamo-tietomurron kuulustelu – neuvoja ja tukea poliisin lomakkeen täyttämiseen

Voiko Vastaamon konkurssipesälle lähettää vielä vahingonkorvausvaatimuksia, vaikka konkurssivalvonnan määräpäivä on mennyt?

”Kyllä voi, oikeus jälkivalvoa saatava perustuu konkurssilakiin. Niiden velkojien osalta, jotka esittävät vaatimuksensa tapahtuneen tietomurron perusteella, konkurssipesä on päättänyt ottaa huomioon myös valvontapäivän jälkeen tehdyt valvonnat jälkivalvontoina ilman jälkivalvontamaksua konkurssilain 12 luvun 16 §:n perusteella. Yksityishenkilöt voivat siten yhä toimittaa vaatimuksensa maksutta konkurssipesälle.”

Mitä tietoja vahingonkorvausvaatimuksessa pitää olla?

”Tiivistetysti sanottuna velkojan yhteystiedot, vahingonkorvausvaatimuksen määrä ja peruste (lyhyt kuvaus siitä, mihin vaatimus perustuu). Konkurssipesälle ei tarvitse toimittaa mitään arkaluontoisia potilaskäynteihin liittyviä tietoja.”

Milloin vahingonkorvausvaatimus pitää viimeistään lähettää?

”Jälkivalvontana esitetty vahingonkorvausvaatimus voidaan ottaa huomioon siihen saakka, kun pesänhoitaja toimittaa pesänhoitajan jakoluettelon käräjäoikeuteen vahvistettavaksi ja kun käräjäoikeus on vahvistanut pesänhoitajan jakoluettelon. Tällä hetkellä konkurssipesän jakoluetteloehdotuksen määräaika on 31.1.2022. Määräaikaan on mahdollista hakea pidennystä. Pesänhoitajan jakoluettelon määräpäivä lasketaan jakoluetteloehdotuksen valmistumisesta ja se on kolme kuukautta jakoluetteloehdotuksen valmistumisesta. Konkurssipesän ei ole mahdollista tässä vaiheessa arvioida jakoluetteloehdotuksen tarkkaa valmistumispäivää, eikä siten myöskään viimeistä mahdollista päivää toimittaa jälkivalvonta. Pesänhoitaja pyytää, että jälkivalvonnat toimitettaisiin mahdollisimman pian ja viimeistään 31.1.2022.”

Aiheutuuko vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä tässä vaiheessa joitain kustannuksia esittäjälle?

”Jos vahingonkorvausvaatimus perustuu tietomurtoon, jälkivalvontakirjelmän voi toimittaa konkurssipesälle maksutta. Mikäli velkojalle aiheutuu valvontakirjelmän laatimisesta kuluja esim. asiamieskulut, konkurssipesä ei vastaa niistä, vaan velkoja vastaa kuluista itse.”

Millaisella aikataululla konkurssivalvonnat etenevät?

”Konkurssivalvontoja käsitellään sitä mukaa, kun niitä tulee konkurssipesälle. Valvontojen perusteella pesänhoitaja laatii jakoluetteloehdotuksen, johon valvonnat on kirjattu. Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä on tällä hetkellä 31.1.2022.”


Jos haluat kysyä lisätietoa tietoturvaloukkauksesta tai tiedustella vahingonkorvauksiin liittyviä asioita konkurssipesältä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen vastaamo.konkurssi@fi.dlapiper.com

Lue lisää