Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Verkkohäirintä on vakava uhka demokratialle

Blogi

”Verkkohäirinnästä seurannut pelko ja turtuminen kaventavat väkivallan kokijan elintilaa, ja moni rajoittaa mielipiteensä ilmaisua verkkoalustoilla. On tärkeää, että ongelma otetaan vakavasti ja siihen puututaan”, kirjoittaa Naisten Linjan Turv@verkko-hankkeen hankeviestijä Mari Lakeus.

Mari Lakeus

Selvitimme Naisten Linjan Turv@verkko-hankkeessa kyselyllä naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan verkkohäirinnän muotoja ja sen seurauksia. Kysely toteutettiin verkossa ja siihen vastasi 86 ihmistä.

Verkkohäirinnän tekijät kohdistavat tekonsa usein naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin, jotka poikkeavat yhteiskunnassa vallitsevista sukupuolinormeista. Erityisen paljon vihaviestejä lähetetään naisille, jotka toimivat perinteisesti miesvaltaisilla yhteiskunnan areenoilla, kuten kuten politiikassa ja pelialalla.

Vastaajien kokema verkkohäirintä kohdistettiin erityisesti henkilön sukupuoleen, kehoon, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin. Turv@verkko-palvelut tarjoavat tukea juuri tällaisissa tilanteissa.

Pelko kaventaa elintilaa

Verkkohäirinnän seuraukset ovat kokijalleen vakavia. Kyselymme vastaajat kuvasivat, kuinka jatkuva vähättely, haukkuminen ja hiljentäminen murensivat heidän itsetuntoaan ja aiheuttivat ahdistusta, masentuneisuutta ja jopa itsetuhoisuutta.

“Vuosia jatkunut naisviha on saanut minut ajoittain todella masentuneeksi – tuntuu, että sukupuoli estää minua saavuttamaan niitä asioita elämässä, joista nautin ja joita arvostan eniten.”

Fyysisellä väkivallalla uhkailusta seurasi vastaajille pelkotiloja ja turvattomuuden tunnetta. Useissa tapauksissa häirintä levisi verkon ulkopuolelle, jolloin kokija vastaanotti esimerkiksi uhkailuja sisältäviä puheluita ja kirjeitä.

Joissakin tapauksissa tappouhkaukset kohdistettiin kokijan läheisiin, jolloin muiden seurausten lisäksi kokijat olivat huolissaan läheistensä turvallisuudesta.

“Viha laukaisi sosiaalisen ahdistuksen ja pelkotilat. Kadulla kävellessä pelotti satuttaako joku minua.”

“Läheiseni ovat joutuneet suojaamaan osoitteitaan ja yleisesti joudumme elämään koko ajan varuillamme.”

Verkkohäirinnästä seurannut pelko ja turtuminen kavensivat vastaajien elintilaa; lähes kaikki vastaajat kertoivat rajoittaneensa mielipiteensä ilmaisua verkkoalustoilla. Useat vastaajat kuvasivat vähentäneensä tai lopettaneensa verkkoalustojen käytön kokemansa häirinnän vuoksi. Naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva verkkohäirintä onkin vakava uhka demokratialle. On äärimmäisen tärkeää, että ongelma otetaan vakavasti ja siihen puututaan asianmukaisella tavalla.

“Verkkoviha on aiheuttanut suurta ahdistuneisuutta ja pelkoa. Olen jättäytynyt pois monesta somealustalta, koska en koe olevani turvassa esim. Facebook.”

“Olen huomannut, etten halua esimerkiksi kirjoittaa kolumneja julkisesti omalla nimelläni.”

Turv@verkko tarjoaa tukea 

Haluamme Turv@verkko-hankkeessa pitää huolen, että verkkohäirinnän kokijat saavat tarvitsemansa tuen. Meihin voi olla yhteydessä, kun teknologiavälitteinen väkivalta mietityttää. Tilanne voi olla tuore tai siitä voi olla jo aikaa. Voimme keskustella esimerkiksi häirinnästä tai vähättelystä somessa, uhkaavista viesteistä tai läheisen halusta kontrolloida laitteita. Autamme sanoittamaan verkkohäirinnän kokemusta, tarjoamme läsnäoloa ja kuuntelua sekä autamme teknisissä, esimerkiksi tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä chatin ja puhelinpalvelun kautta. Lisäksi tarjoamme nettikirjepalvelua, jonka kautta meihin voi ottaa yhteyttä anonyymilla kirjeellä.

Mari Lakeus
Hankeviestijä
Turv@verkko-hanke

Lue lisää