Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Miten lähestymiskieltoa voi hakea ja kuinka nopeasti sen saa?

Lainsäädäntö antaa turvaa ja suojaa kansalaisille sekä rikosten ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa että silloin kun rikos on tapahtunut. Useimmiten kysymykseen tulevat väkivaltarikokset sekä tapaukset, joissa entinen puoliso, asuin- tai seurustelukumppani häiritsee yhteydenotoin tai vierailuyrityksin sekä tilanteet, joissa aikuinen lapsi pyrkii kiristämään iäkkäältä vanhemmaltaan rahaa tai käyttää väkivaltaa häntä kohtaan. Lähestymiskiellolla voidaan suojata myös esimerkiksi oikeudenkäynnin todistajaa.

Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta, kirjallisesti tai suullisesti. Heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon voi määrätä pidättämiseen oikeutettu virkamies – eli päällystöön kuuluva poliisi tai syyttäjä – tai käräjäoikeus. Kieltoa hakiessa tulee kertoa:

  • minkälaisen uhan tai häirinnän kohteeksi on joutunut tai joutumassa
  • kenen taholta koetaan uhkaa tai häirintää
  • käsitys häirinnän jatkumisesta tai rikoksen uhasta vastaisuudessa
  • onko asiassa todistajia tai todisteita

Lähestymiskieltohakemus käsitellään käräjäoikeudessa kiireellisenä. Kieltoa määrätessään käräjäoikeus arvioi rikoksen tai häirinnän vaaran aina tapauskohtaisesti. Asiassa esitetty selvitys käydään läpi, molempia osapuolia ja mahdollisia todistajia kuullaan. Perusteina ovat olosuhteet, henkilön oma uhkakokemus sekä mahdollisten todistajien kertomukset.

Lue lisää