Nopea poistuminen Siirry sisältöön

 Lapset ja nuoret

RIKU 3/11 Pdf

Yhteistyöstä voimaa lasten ja nuorten auttamiseen

Lapsille ja nuorille, niin rikoksen uhreille kuin rikoksen tekijöille, on Suomessa tarjolla monenlaista apua ja palvelua.  Palvelujärjestelmä on kuitenkin pirstaleinen ja siksi vaikeasti tavoitettavissa. Pirstaleisuus vaikeuttaa myös ongelmien kokonaisvaltaista hoitamista. Myös jäykät tietojen luovuttamiskäytännöt asettavat haasteita lasten ja nuorten auttamiselle.  Jokainen auttamisjärjestelmän toimija näkee saman ongelman, mutta vain oman asiantuntemuksensa kautta.  Artikkelissa Nuorten rikoskierrettä katkaisemassa (s. 18 -19) psykiatrinen sairaanhoitaja Krista Juurikko toteaa, että avun koordinointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. RAY:n kuusivuotinen Emma ja Elias- ohjelma (s. 5) pyrkii edistämään kansalaisjärjestöjen roolia lapsen turvallisen elämän edistäjänä ja edistää ohjelmaan valittujen hankkeiden keskinäistä verkostoitumista. Yhteistyön voima on myös huomattu Mielenterveysseuran ”Palaset kohdallaan”- hankkeessa (s. 22), jossa nuorten ongelmiin etsitään ratkaisuja yhdessä nuoren, hänen perheensä ja muiden toimijoiden kanssa.

RIKU – lehdessä 3/11 esitellään lisäksi muitakin lasten ja nuorten auttamiseen keskittyneitä tahoja, kuten tyttöjen talot (s. 8-9) ja poikien talot (s.10) sekä nettipoliisin (s.16–17) ja edunvalvojan (s. 11–12) toimia.  Lisäksi lehdessä puhututtaa tuleva uhridirektiivi.